IDEAS home Printed from https://ideas.repec.org/
MyIDEAS: Log in (now much improved!) to follow this author

George Georgescu

This is information that was supplied by George Georgescu in registering through RePEc. If you are George Georgescu, you may change this information at the RePEc Author Service. Or if you are not registered and would like to be listed as well, register at the RePEc Author Service. When you register or update your RePEc registration, you may identify the papers and articles you have authored.

Personal Details

First Name:George
Middle Name:
Last Name:Georgescu
Suffix:
RePEc Short-ID:pge102
Bucureşti, Romania
http://www.ien.ro/

: 004 021 318.24.67
004 021 318.24.67
Casa Academiei, Calea 13 Septembrie nr.13, sector 5, Bucureşti 761172
RePEc:edi:inacaro (more details at EDIRC)
in new window
 1. Georgescu, George, 2017. "Bank de-risking impacts on finance and development. The case of Romania," MPRA Paper 78247, University Library of Munich, Germany.
 2. Georgescu, George, 2016. "Prospects of Romania’s international investment position and financial stability risks," MPRA Paper 69501, University Library of Munich, Germany.
 3. Zaman, Gheorghe & Georgescu, George, 2016. "Provocări în perioada tranziției la economia de piață în România. Creșterea gradului de îndatorare externă și internă
  [Challenges facing Romania during the period of transition to a market-based ec
  ," MPRA Paper 70740, University Library of Munich, Germany.
 4. Georgescu, George, 2016. "Produsul intern brut. Istorie, relevanţă şi limitări în interpretare
  [The Gross Domestic Product. History, relevance and limitations in its interpretation]
  ," MPRA Paper 72491, University Library of Munich, Germany.
 5. Georgescu, George, 2016. "The world trade data distortion and its contagious impact. A brief comment on the WTO “Made in the World” initiative," MPRA Paper 69483, University Library of Munich, Germany.
 6. Georgescu, George, 2016. "Convergența instituțională a României cu Uniunea Europeană
  [Institutional convergence of Romania with the European Union]
  ," MPRA Paper 70741, University Library of Munich, Germany.
 7. Georgescu, George, 2016. "The Gross Domestic Product. History, relevance and limitations in its interpretation," MPRA Paper 73644, University Library of Munich, Germany.
 8. Zaman, Gheorghe & Georgescu, George, 2015. "Resilience to crisis and GDP recovery at county level in Romania," MPRA Paper 63246, University Library of Munich, Germany.
 9. Zaman, Gheorghe & Georgescu, George & Goschin, Zizi & Antonescu, Daniela & Popa, Florina, 2015. "Dezvoltarea economica endogena la nivel regional. Cazul Romaniei
  [Endogenous economic development at regional level. The case of Romania]
  ," MPRA Paper 70646, University Library of Munich, Germany.
 10. Georgescu, George, 2015. "Argentina’s sovereign debt default: a critical view," MPRA Paper 62800, University Library of Munich, Germany.
 11. Zaman, Gheorghe & Georgescu, George, 2015. "Financing the endogenous development at regional and county levels. Particularities, trends and challenges," MPRA Paper 62270, University Library of Munich, Germany.
 12. Zaman, Gheorghe & Georgescu, George, 2014. "The absorption of EU Structural and Cohesion Funds in Romania: international comparisons and macroeconomic impact," MPRA Paper 57450, University Library of Munich, Germany.
 13. Georgescu, George, 2014. "Factori de creştere a sustenabilităţii datoriei publice
  [Drivers of increasing the public debt sustainability]
  ," MPRA Paper 52957, University Library of Munich, Germany.
 14. Georgescu, George, 2014. "International fragmentation of production. Local vulnerabilities and capitalization of heritage values in Romania," MPRA Paper 57255, University Library of Munich, Germany.
 15. Zaman, Gheorghe & Georgescu, George, 2014. "Absorbţia fondurilor structurale şi de coeziune în Romania: bilanţul perioadei 2007-2013 şi lecţii pentru exerciţiul financiar curent
  [The absorption of structural and cohesion funds in Romania: ba
  ," MPRA Paper 56144, University Library of Munich, Germany.
 16. Zaman, Gheorghe & Georgescu, George, 2014. "Romania’s external debt threats," Working Papers of Institute for Economic Forecasting 141215, Institute for Economic Forecasting.
 17. Zaman, Gheorghe & Georgescu, George, 2014. "Challenges of bank lending in Romania on short, medium and long-term," MPRA Paper 60271, University Library of Munich, Germany.
 18. Georgescu, George, 2013. "România în perioada post-criză: investiţiile străine directe şi efecte asupra echilibrului financiar extern
  [Romania in post-crisis period: foreign direct investments and effects on external financ
  ," MPRA Paper 46531, University Library of Munich, Germany.
 19. Zaman, Gheorghe & Georgescu, George, 2013. "Relaţia cercetare-dezvoltare-inovare şi impactul asupra competitivităţii economice în România în contextul globalizării şi integrării europene
  [Research-development-innovation relationship and its
  ," MPRA Paper 52944, University Library of Munich, Germany.
 20. Georgescu, George, 2013. "Public debt, sovereign risk and sustainable development of Romania," MPRA Paper 57256, University Library of Munich, Germany.
 21. Georgescu, George, 2013. "Echilibrul financiar global şi riscul suveran în perioada post-criză
  [The Global Financial Balance and Post-Crisis Sovereign Risk]
  ," MPRA Paper 50772, University Library of Munich, Germany.
 22. Georgescu, George, 2012. "Impactul crizei globale asupra structurii comerţului exterior al României
  [The Global Crisis Impact on Romanian Trade Structure]
  ," MPRA Paper 36339, University Library of Munich, Germany.
 23. Georgescu, George, 2012. "Fluxurile ISD in contextul crizei globale
  [The FDI flows under the global crisis effects]
  ," MPRA Paper 40842, University Library of Munich, Germany.
 24. Zaman, Gheorghe & Georgescu, George, 2011. "Sovereign risk and debt sustainability: warning levels for Romania," MPRA Paper 32924, University Library of Munich, Germany.
 25. Zaman, Gheorghe & Georgescu, George, 2009. "Effets globaux de la crise financière. Nouveaux défis pour le développement durable en Roumanie
  [Global effects of the financial crisis. New challenges for the sustainable development in Romania]
  ," MPRA Paper 53181, University Library of Munich, Germany.
 26. Albu, Lucian-Liviu & Georgescu, George & Ghizdeanu, Ion, 2008. "Romania’s development level comparing with EU countries: The RGS (Relative Gap Scoring) Ranking Index," MPRA Paper 10170, University Library of Munich, Germany.
 27. Georgescu, George, 2007. "Deficitul de cont curent: Maladie cronică a economiei româneşti ?
  [Current Account Deficits: A Chronic Disease of the Romanian Economy?]
  ," MPRA Paper 24851, University Library of Munich, Germany.
 28. Georgescu, George, 2006. "Comerţul exterior scufundă barca economiei româneşti
  [Foreign Trade is Sinking the Romanian Economy Boat]
  ," MPRA Paper 24012, University Library of Munich, Germany.
 29. Georgescu, George, 2006. "Evaluarea României: adevăr sau ficţiune?
  [Romania’s Rating: Truth or Fiction?]
  ," MPRA Paper 26364, University Library of Munich, Germany.
 30. Georgescu, George, 2006. "Banii şi creşterea economică mondială. Sistemul monetar internaţional este extrem de fragil
  [Money and the World Economic Growth. Extremely Fragile International Monetary System]
  ," MPRA Paper 25012, University Library of Munich, Germany.
 31. Georgescu, George, 2005. "Parametrii macroeconomici în derivă
  [Economic Parameters Turn Adrift]
  ," MPRA Paper 26319, University Library of Munich, Germany.
 32. Georgescu, George, 2005. "Criza comerţului mondial
  [The World Trade Crisis]
  ," MPRA Paper 25767, University Library of Munich, Germany.
 33. Georgescu, George, 2005. "Pot schimba India şi China polaritatea lumii ?
  [Can India and China change the world polarity?]
  ," MPRA Paper 42135, University Library of Munich, Germany.
 34. Georgescu, George, 2005. "Criza organizaţiilor internaţionale
  [The Crisis of International Organizations]
  ," MPRA Paper 25766, University Library of Munich, Germany.
 35. Georgescu, George, 2004. "Marele pericol care planează asupra economiei
  [The Danger which Hangs Over the Romanian Economy]
  ," MPRA Paper 23795, University Library of Munich, Germany.
 36. Georgescu, George, 2003. "Inward Processing Trade and the Romanian foreign trade," MPRA Paper 42063, University Library of Munich, Germany.
 37. Georgescu, George, 2003. "Fragmentarea internaţională a producţiei. Fenomenul perfecţionării active: un "rău necesar" sau o şansă pentru România?
  [International fragmentation of production. The inward processing t
  ," MPRA Paper 58406, University Library of Munich, Germany.
 38. Zaman, Gheorghe & Georgescu, George, 1994. "Romania's association with European Union. Integration perspectives," MPRA Paper 79840, University Library of Munich, Germany.
 39. Albu, Lucian-Liviu & Georgescu, George, 1994. "Problems in the structure of Romania’s economy," MPRA Paper 29880, University Library of Munich, Germany.
 40. Albu, Lucian-Liviu & Georgescu, George, 1987. "L’amortissement et l’autofinancement du processus d’investissement
  [The amortization and self-financing of the investment process]
  ," MPRA Paper 13499, University Library of Munich, Germany.
 41. Albu, Lucian-Liviu & Camasoiu, Ion & Georgescu, George, 1985. "A quantifying method of microinvestment optimum," MPRA Paper 14928, University Library of Munich, Germany.
 42. Albu, Lucian-Liviu & Georgescu, George, 1983. "An attempt to quantify the economic system motion under the investment process incidence," MPRA Paper 14234, University Library of Munich, Germany.
 1. Gheorghe ZAMAN & George GEORGESCU, 2015. "Regional aspects of economic resilience in Romania, during the post-accession period," Romanian Journal of Economics, Institute of National Economy, vol. 40(1(49)), pages 5-32, june.
 2. Zaman Gheorghe & Georgescu George, 2014. "The Absorption Rate Of Eu Structural And Cohesion Funds In 2007-2013 And The Impact On Macroeconomic Indicators Of Romania," Annals of Faculty of Economics, University of Oradea, Faculty of Economics, vol. 1(1), pages 206-216, July.
 3. Gheorghe ZAMAN & George GEORGESCU, 2014. "Structural And Cohesion Funds Absorption In Romania. Balance Of The 2007-2013 Financial Exercise And Lessons For The Current Period," Romanian Journal of Economics, Institute of National Economy, vol. 38(1(47)), pages 49-88, June.
 4. George GEORGESCU, 2013. "Volatility Of International Financial Markets And Public Debt Sustainability," Romanian Journal of Economics, Institute of National Economy, vol. 37(2(46)), pages 135-152, December.
 5. George GEORGESCU, 2012. "Changes In The Pattern Of Romania’S Foreign Trade Under The Global Crisis Impact," Romanian Journal of Economics, Institute of National Economy, vol. 35(2(44)), pages 139-159, December.
 6. Gheorghe Zaman & George Georgescu, 2010. "Romania’s External Debt Sustainability Under Crisis Circumstances," Romanian Journal of Economics, Institute of National Economy, vol. 30(1(39)), pages 5-38, June.
 7. Zaman Gheorghe & Georgescu George, 2009. "The Impact Of Global Crisis On Romania’S Economic Development," Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica, Faculty of Sciences, "1 Decembrie 1918" University, Alba Iulia, vol. 2(11), pages 1-1.
 8. Zaman, Gheorghe & Georgescu, George, 2009. "Structural Fund Absorption: A New Challenge For Romania?," Journal for Economic Forecasting, Institute for Economic Forecasting, vol. 6(1), pages 136-154, March.
 9. George Georgescu, 2008. "Determinants Of Increasing Eu Funds Absorption Capacity In Romania," Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica, Faculty of Sciences, "1 Decembrie 1918" University, Alba Iulia, vol. 2(10), pages 1-16.
 10. George GEORGESCU, 2008. "Aspects Of Local Government Efficiency In Romania. Exports Increase And Development Of Business Environment At Local And Regional Level," Romanian Journal of Economics, Institute of National Economy, vol. 27(2(36)), pages 104-128, December.
 11. Georgescu, George, 2007. "Current Account Deficits and Implications on Country Risk of Romania," Journal for Economic Forecasting, Institute for Economic Forecasting, vol. 4(4), pages 88-96, December.
 12. Georgescu, George, 2006. "Inward Processing Trade and Implications for the Balance of Payments Current Account (The Case of Romania)," Journal for Economic Forecasting, Institute for Economic Forecasting, vol. 3(1), pages 24-31, March.
 13. George GEORGESCU, 2005. "Can India And China Change The World Polarity?," Romanian Journal of Economics, Institute of National Economy, vol. 21(2(30)), pages 22-28, December.
 14. George GEORGESCU, 2004. "Fenomenul perfectionarii active: un “rau necesar” sau o sansa pentru Romania?," Romanian Journal of Economics, Institute of National Economy, vol. 18(1(18)), pages 43-53, June.
 15. Georgescu, George, 2003. "Inward Processing Trade And The Romanian Foreign Trade," Journal for Economic Forecasting, Institute for Economic Forecasting, vol. 0(4), pages 112-122, December.
 16. Constantin GRIGORESCU & George GEORGESCU & Grigore VALCEANU, 1993. "Aspecte macroeconomice ale tranzitiei de piata in Romania," Romanian Journal of Economics, Institute of National Economy, vol. 3(1-2(3)), pages 27-36, November.
NEP is an announcement service for new working papers, with a weekly report in each of many fields. This author has had 21 papers announced in NEP. These are the fields, ordered by number of announcements, along with their dates. If the author is listed in the directory of specialists for this field, a link is also provided.
 1. NEP-TRA: Transition Economics (15) 2008-08-31 2011-08-29 2012-02-20 2013-05-11 2014-05-17 2014-05-17 2014-07-28 2014-11-22 2015-01-09 2015-02-28 2015-04-02 2016-03-06 2016-04-23 2016-06-09 2016-09-18. Author is listed
 2. NEP-MAC: Macroeconomics (13) 2014-05-17 2014-07-28 2014-11-22 2015-01-09 2015-01-14 2015-03-22 2016-02-29 2016-03-06 2016-04-23 2016-06-09 2016-07-30 2016-09-18 2017-04-30. Author is listed
 3. NEP-INT: International Trade (2) 2014-07-21 2016-02-29
 4. NEP-ARA: MENA - Middle East & North Africa (1) 2016-07-30
 5. NEP-CSE: Economics of Strategic Management (1) 2014-05-17
 6. NEP-CUL: Cultural Economics (1) 2014-07-21
 7. NEP-EEC: European Economics (1) 2008-08-31
 8. NEP-FDG: Financial Development & Growth (1) 2014-05-17
 9. NEP-GEO: Economic Geography (1) 2015-04-02
 10. NEP-HAP: Economics of Happiness (1) 2016-09-18
 11. NEP-KNM: Knowledge Management & Knowledge Economy (1) 2014-05-17
 12. NEP-SOG: Sociology of Economics (1) 2016-09-18
 13. NEP-URE: Urban & Real Estate Economics (1) 2015-04-02

Most cited item

Most downloaded item (past 12 months)

Access and download statistics for all items

Co-authorship network on CollEc

All material on this site has been provided by the respective publishers and uathors. You can help correct errors and omissions. For general information on how to correct material on RePEc, see these instructions.

To update listings or check citations waiting for approval, George Georgescu should log into the RePEc Author Service.

To make corrections to the bibliographic information of a particular item, find the technical contact on the abstract page of that item. There, details are also given on how to add or correct references and citations.

To link different versions of the same work, where versions have a different title, use this form. Note that if the versions have a very similar title and are in the author's profile, the links will usually be created automatically.

Please note that most corrections can take a couple of weeks to filter through the various RePEc services.

This information is provided to you by IDEAS at the Research Division of the Federal Reserve Bank of St. Louis using RePEc data.