IDEAS home Printed from https://ideas.repec.org/e/pkl107.html
   My authors  Follow this author

Andrzej Klimczuk

Personal Details

First Name:Andrzej
Middle Name:
Last Name:Klimczuk
Suffix:
RePEc Short-ID:pkl107
http://andrzejklimczuk.com
Twitter: @andrzejklimczuk

Affiliation

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Warszawa, Poland
http://www.sgh.waw.pl/

: + (48)(22) 49 12 51
+ (48)(22) 49 53 12
Al. Niepodleglosci 162, 02-554 Warszawa
RePEc:edi:sgwawpl (more details at EDIRC)

Research output

as
Jump to: Working papers Articles Books

Working papers

 1. Klimczuk, Andrzej & Lüscher, Kurt & Hoff, Andreas & Lamura, Giovanni & Renzi, Marta & de Salles Oliveira, Paulo & Sánchez, Mariano & Viry, Gil & Widmer, Eric & Neményi, Ágnes & Veress, Enikő & Bjursel, 2017. "Generationen, Generationenbeziehungen, Generationenpolitik. Ein mehrsprachiges Kompendium - Edition 2017
  [Generations, intergenerational relationships, generational policy: A multilingual compendiu
  ," MPRA Paper 84605, University Library of Munich, Germany.
 2. Lüscher, Kurt & Klimczuk, Andrzej & Hoff, Andreas & Lamura, Giovanni & Renzi, Marta & de Salles Oliveira, Paulo & Sánchez, Mariano & Viry, Gil & Widmer, Eric & Neményi, Ágnes & Veress, Enikő & Bjursel, 2016. "Generationen, Generationenbeziehungen, Generationenpolitik. Ein mehrsprachiges Kompendium
  [Generations, intergenerational relationships, generational policy: A multilingual compendium]
  ," MPRA Paper 79129, University Library of Munich, Germany.
 3. Klimczuk, Andrzej, 2016. "Comparative Analysis of National and Regional Models of the Silver Economy in the European Union," MPRA Paper 73469, University Library of Munich, Germany.
 4. Klimczuk, Andrzej & Tomczyk, Łukasz, 2016. "Inteligentne miasta przyjazne starzeniu się - przykłady z krajów Grupy Wyszehradzkiej
  [Smart, Age-friendly Cities: Examples in the Countries of the Visegrad Group (V4)]
  ," MPRA Paper 77665, University Library of Munich, Germany.
 5. Klimczuk, Andrzej, 2016. "Modele „srebrnej gospodarki” w Unii Europejskiej w ujęciu porównawczym. Próba wprowadzenia do dyskusji
  [“Silver Economy” Models in the European Union in the Comparative Approach: An Attempt to Intr
  ," MPRA Paper 73468, University Library of Munich, Germany.
 6. Klimczuk, Andrzej & Skarzyński, Michał & Skalska, Agnieszka & Walczak, Agnieszka, 2015. "ESP, czyli firma na zakręcie. Outplacement dla pracodawców
  [ESP, Which Is the Company on the Turn: Outplacement for Employers]
  ," MPRA Paper 75387, University Library of Munich, Germany.
 7. Klimczuk, Andrzej & Skarzyński, Michał & Juchnicka, Marta, 2015. "Doradcze i edukacyjne aspekty reorientacji zawodowej i wsparcia zatrudnienia zwalnianych pracowników oświaty
  [Advisory and educational aspects of the retraining and employment support redundant wor
  ," MPRA Paper 63890, University Library of Munich, Germany.
 8. Klimczuk, Andrzej, 2015. "Regional Development in an Ageing Society: Overview of Selected Foreign and Polish Recommendations and Practices," MPRA Paper 65372, University Library of Munich, Germany.
 9. Klimczuk, Andrzej, 2015. "Modele wielosektorowej polityki społecznej wobec ludzi starych i starości w kontekście zmiany technologicznej
  [Models of multisectoral social policy towards older people and old age in the context
  ," MPRA Paper 69210, University Library of Munich, Germany.
 10. Klimczuk, Andrzej & Skarzyński, Michał, 2015. "ESP, czyli Jak wyjść z zakrętu w rozwoju firmy
  [ESP, or How to get out of the bend in the development of the company]
  ," MPRA Paper 63873, University Library of Munich, Germany.
 11. Klimczuk, Andrzej, 2015. "Social Innovation Europe: Country Summary: Polska. Innowacje społeczne w Polsce
  [Social Innovation in Poland]
  ," MPRA Paper 63876, University Library of Munich, Germany.
 12. Klimczuk, Andrzej & Klimczuk-Kochańska, Magdalena, 2015. "Potencjał współpracy transgranicznej podregionu białostocko-suwalskiego
  [The Potential for Cross-border Cooperation of Subregion Bialystok-Suwalki]
  ," MPRA Paper 64239, University Library of Munich, Germany.
 13. Klimczuk, Andrzej & Klimczuk-Kochańska, Magdalena, 2015. "Outplacement dla firm - bariery, potrzeby, czynniki rozwoju
  [Outplacement for Companies - Barriers, Needs, Growth Factors]
  ," MPRA Paper 63888, University Library of Munich, Germany.
 14. Klimczuk, Andrzej & Skarzyński, Michał & Borowski, Dariusz & Hogeforster, Jürgen, 2015. "Przyszłość edukacji zawodowej. Metody modernizacji szkół zawodowych i zwiększenia adaptacyjności pracowników oświaty
  [The Future of Vocational Education: Methods for the Modernization of Vocational
  ," MPRA Paper 75389, University Library of Munich, Germany.
 15. Klimczuk, Andrzej, 2015. "Mixed Economy of Welfare Emerging in Poland: Outplacement and Non-Governmental Employment Agencies Examples," MPRA Paper 65422, University Library of Munich, Germany.
 16. Klimczuk, Andrzej & Tomczyk, Łukasz, 2015. "Aging in the Social Space," MPRA Paper 66146, University Library of Munich, Germany.
 17. Klimczuk-Kochańska, Magdalena & Skarzyński, Michał & Hogeforster, Jürgen, 2015. "Przyszłość edukacji zawodowej. Kierunki reorientacji i nowe obszary aktywności zawodowej nauczycieli zawodu
  [The Future of Vocational Education: The Directions of Reorientation and New Areas of Pro
  ," MPRA Paper 75390, University Library of Munich, Germany.
 18. Jasiewicz, Justyna & Filiciak, Mirosław & Mierzecka, Anna & Śliwowski, Kamil & Klimczuk, Andrzej & Kisilowska, Małgorzata & Tarkowski, Alek & Zadrożny, Jacek, 2015. "The Framework Catalogue of Digital Competences," EconStor Research Reports 128611, ZBW - Leibniz Information Centre for Economics.
  • Klimczuk, Andrzej & Jasiewicz, Justyna & Filiciak, Mirosław & Mierzecka, Anna & Śliwowski, Kamil Konrad & Kisilowska, Małgorzata & Tarkowski, Alek & Zadrożny, Jacek, 2015. "The Framework Catalogue of Digital Competences," MPRA Paper 69812, University Library of Munich, Germany.
 19. Klimczuk, Andrzej & Azevedo, Anna & Skarzyński, Michał & Walczak, Agnieszka, 2015. "ESP, czyli pracownik na zakręcie. Outplacement dla pracowników
  [ESP, Which Is Employee at the Turn: Outplacement for Employees]
  ," MPRA Paper 75388, University Library of Munich, Germany.
 20. Klimczuk, Andrzej & Skarzyński, Michał, 2015. "ESP, czyli Jak wyjść z zakrętu w rozwoju pracownika
  [ESP, or How to get out of the bend in the development of employee]
  ," MPRA Paper 63875, University Library of Munich, Germany.
 21. Klimczuk, Andrzej & Baczyńska-Koc, Katarzyna & Borys, Magdalena & Pietrzak, Iwona & Plawgo, Bogusław & Radziewicz, Katarzyna & Rollnik-Sadowska, Ewa & Sadowska-Snarska, Cecylia & Żynel-Etel, Justyna, 2015. "Popyt na zawody i kompetencje na podlaskim rynku pracy a potrzeby pracodawców w zakresie kształcenia ustawicznego pracowników w wieku 45 lat i więcej
  [The Demand for Professions and Competencies on
  ," MPRA Paper 69810, University Library of Munich, Germany.
 22. Klimczuk, Andrzej & Tarkowski, Alek & Mierzecka, Anna & Jasiewicz, Justyna & Filiciak, Mirosław & Kisilowska, Małgorzata & Bojanowska, Elżbieta, 2015. "Taksonomia funkcjonalnych kompetencji cyfrowych oraz metodologia pomiaru poziomu funkcjonalnych kompetencji cyfrowych osób z pokolenia 50+
  [Taxonomy of Functional Digital Skills and Methodology for
  ," MPRA Paper 68532, University Library of Munich, Germany.
 23. Klimczuk, Andrzej, 2015. "Social Innovation Europe: Country Summary: Poland. Social Innovation in Poland," MPRA Paper 63877, University Library of Munich, Germany.
 24. Klimczuk, Andrzej & Klimczuk-Kochańska, Magdalena & Plawgo, Bogusław, 2015. "Współpraca transgraniczna małych i średnich przedsiębiorstw jako czynnik rozwoju regionalnego. Na przykładzie podregionu białostocko-suwalskiego i podregionu krośnieńsko-przemyskiego w Polsce, obwodu ," MPRA Paper 64240, University Library of Munich, Germany.
 25. Lüscher, Kurt & Hoff, Andreas & Lamura, Giovanni & Renzi, Marta & Sánchez, Mariano & Viry, Gil & Widmer, Eric & Klimczuk, Andrzej & de Salles Oliveira, Paulo, 2015. "Generationen, Generationenbeziehungen, Generationenpolitik
  [Generations, intergenerational relationships, generational policy: A multilingual compendium]
  ," MPRA Paper 67438, University Library of Munich, Germany.
 26. Klimczuk, Andrzej, 2014. "Barriers to the Development of Creative Industries in Culturally Diverse Region," MPRA Paper 61883, University Library of Munich, Germany.
 27. Klimczuk, Andrzej, 2014. "Możliwość i użyteczność moralna kodyfikacji norm etyki zawodowej. Przegląd stanowisk etycznych
  [Possibility and Moral Usefulness of Professional Ethics Standards Codification. Overview of Ethical P
  ," MPRA Paper 57159, University Library of Munich, Germany.
 28. Klimczuk, Andrzej, 2014. "Pozarządowe agencje zatrudnienia osób niepełnosprawnych - szanse i wyzwania
  [Non-Governmental Employment Agencies for Disabled People - Opportunities and Challenges]
  ," MPRA Paper 59918, University Library of Munich, Germany.
 29. Klimczuk, Andrzej & Borowski, Dariusz & Skarzyński, Michał & Juchnicka, Marta, 2014. "Formalnoprawne aspekty modernizacji szkolnictwa zawodowego
  [Formal and legal aspects of the modernization of vocational education]
  ," MPRA Paper 63889, University Library of Munich, Germany.
 30. Klimczuk, Andrzej, 2014. "Rozwój regionalny wobec starzenia się społeczeństwa
  [Regional Development in the Context of the Population Ageing]
  ," MPRA Paper 65373, University Library of Munich, Germany.
 31. Klimczuk, Andrzej, 2014. "Podejście umiarkowane w sporze o możliwość i użyteczność moralną kodyfikacji norm etycznych
  [Moderate Position in the Debate on the Moral Possibility and Usefulness of Ethical Standards Codificatio
  ," MPRA Paper 54976, University Library of Munich, Germany.
 32. Klimczuk, Andrzej & Klimczuk-Kochańska, Magdalena, 2014. "Outplacement jako sposób ochrony kompetencji pracowników organizacji w warunkach zmiennego otoczenia
  [Outplacement as a Way of Protecting Organization Employees Competencies in a Changing Environme
  ," MPRA Paper 61885, University Library of Munich, Germany.
 33. Klimczuk, Andrzej, 2014. "Raport Desk Research: Polityka społeczna wobec starości i osób starszych w mieście Białystok. Przegląd literatury i dokumentów strategicznych
  [Desk Research Report: Social Policy Towards Ageing and
  ," MPRA Paper 64241, University Library of Munich, Germany.
 34. Klimczuk, Andrzej, 2014. "Polityka społeczna wobec starości i osób starszych w mieście Białystok w świetle dokumentów strategicznych
  [Social Policy Towards Aging and Older People in the City of Bialystok in the Light of the
  ," MPRA Paper 69797, University Library of Munich, Germany.
 35. Klimczuk, Andrzej, 2014. "Raport Desk Research: Praktyki wsparcia nauczycieli zawodowych zagrożonych bezrobociem
  [Desk Research Report: Practices of Supporting Teachers Threatened by Unemployment]
  ," MPRA Paper 63886, University Library of Munich, Germany.
 36. Klimczuk, Andrzej, 2014. "Wybrane koncepcje polityki społecznej związane ze starzeniem się ludności
  [Selected Concepts of Social Policy Related to the Aging Population]
  ," MPRA Paper 69796, University Library of Munich, Germany.
 37. Klimczuk, Andrzej, 2013. "Creative Ageing Policy in Regional Development," MPRA Paper 50703, University Library of Munich, Germany.
 38. Klimczuk, Andrzej & Klimczuk-Kochańska, Magdalena & Łagoda, Katarzyna Alicja, 2013. "Bariery i potencjały rozwoju outplacementu dla firm i pracowników
  [Barriers and potentials for the development of outplacement for firms and workers]
  ," MPRA Paper 63883, University Library of Munich, Germany.
 39. Klimczuk, Andrzej, 2013. "Srebrna gospodarka w dokumentach strategicznych państwa
  [Silver Economy in the State Strategic Documents]
  ," MPRA Paper 61877, University Library of Munich, Germany.
 40. Klimczuk, Andrzej, 2013. "Kreatywne starzenie się. Przykłady zagranicznych i polskich zaleceń i praktyk
  [Creative Ageing. Examples of Foreign and Polish Recommendations and Practices]
  ," MPRA Paper 61869, University Library of Munich, Germany.
 41. Klimczuk, Andrzej & Sztop-Rutkowska, Katarzyna, 2013. "Regionalne Obserwatorium Kultury w województwie podlaskim - uwarunkowania i planowane kierunki rozwoju
  [Regional Cultural Observatory in the Podlaskie Voivodeship - Conditions and Development Trend
  ," MPRA Paper 61887, University Library of Munich, Germany.
 42. Klimczuk, Andrzej, 2013. "Współczesna polityka społeczna wobec niepełnosprawności i osób niepełnosprawnych
  [Contemporary Social Policy Towards Disability and Disabled People]
  ," MPRA Paper 53503, University Library of Munich, Germany.
 43. Klimczuk, Andrzej, 2013. "Koncepcja solidarności pokoleń w krajowej polityce społecznej
  [Concept of Solidarity of Generations in the National Social Policy]
  ," MPRA Paper 58034, University Library of Munich, Germany.
 44. Andrzej, Klimczuk & Magdalena, Klimczuk-Kochańska, 2013. "Influence of Outplacement on the Protection of Workers Competencies," MPRA Paper 50706, University Library of Munich, Germany.
 45. Klimczuk, Andrzej, 2013. "Universities of the Third Age in Poland: Emerging Model for 21st Century," MPRA Paper 69809, University Library of Munich, Germany.
 46. Klimczuk, Andrzej, 2013. "Raport Desk Research: samorządowa i obywatelska współpraca transgraniczna w województwie podlaskim. Przegląd literatury i dokumentów strategicznych," EconStor Research Reports 88146, ZBW - Leibniz Information Centre for Economics.
 47. Klimczuk, Andrzej, 2013. "Medialaby w kontekście solidarności pokoleń i wykluczenia robotycznego
  [Medialabs in the Context of Generations Solidarity and Robotics Divide]
  ," MPRA Paper 61871, University Library of Munich, Germany.
 48. Klimczuk, Andrzej, 2013. "Analysis of Intergenerational Policy Models," MPRA Paper 61882, University Library of Munich, Germany.
 49. Klimczuk, Andrzej, 2013. "Możliwość i użyteczność moralna kodyfikacji norm etycznych. Przegląd stanowisk etycznych
  [Possibility and Moral Usefulness of Ethical Standards Codification. Overview of Ethical Positions]
  ," MPRA Paper 55539, University Library of Munich, Germany.
 50. Klimczuk, Andrzej, 2013. "Hipoteza Sapira-Whorfa - przegląd argumentów zwolenników i przeciwników
  [Sapir-Whorf Hypothesis - A Review of Argumentation of Followers and Adversaries]
  ," MPRA Paper 69795, University Library of Munich, Germany.
 51. Klimczuk, Andrzej, 2013. "Kierunki rozwoju uniwersytetów trzeciego wieku w Polsce
  [Development Directions of the Third Age Universities in Poland]
  ," MPRA Paper 84754, University Library of Munich, Germany.
 52. Andrzej, Klimczuk, 2013. "Strategic Responses on Population Ageing in Regional Policy," MPRA Paper 50704, University Library of Munich, Germany.
 53. Klimczuk, Andrzej & Marcin, Siedlecki & Paulina, Sadowska & Michał, Sydow, 2013. "Niepubliczne agencje zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Możliwości i dylematy rozwoju w sektorze pozarządowym
  [Non-Public Employment Agencies for Disabled Persons. Opportunities and Dilemmas of D
  ," MPRA Paper 48470, University Library of Munich, Germany.
 54. Klimczuk, Andrzej, 2013. "Przemysły kultury i kreatywne w regionie zróżnicowanym kulturowo. Bariery i wyzwania z perspektywy polityki regionalnej
  [Cultural and creative industries in the culturally diverse region. Barriers
  ," MPRA Paper 61873, University Library of Munich, Germany.
 55. Poleszczuk, Jan & Sztop-Rutkowska, Katarzyna & Kiszkiel, Łukasz & Klimczuk, Andrzej & Mejsak, Rafał Julian, 2013. "Diagnoza postaw mieszkańców Białegostoku w zakresie tolerancji
  [Diagnosis of attitudes in tolerance of Bialystok residents]
  ," MPRA Paper 50911, University Library of Munich, Germany.
 56. Klimczuk-Kochańska, Magdalena & Klimczuk, Andrzej, 2013. "Outplacement - Barriers and Challenges of Implementation by Small and Medium-Sized Enterprises in Poland," MPRA Paper 49336, University Library of Munich, Germany.
 57. Klimczuk, Andrzej, 2013. "Raport Desk Research: Stan adaptacyjności pracowników oświaty do warunków rynkowych
  [Desk Research Report: State of the Adaptability of Education Professionals to Market Conditions]
  ," MPRA Paper 63885, University Library of Munich, Germany.
 58. Klimczuk, Andrzej, 2013. "Solidarność pokoleń w perspektywie strategicznej państwa
  [Solidarity between Generations in Strategic Perspective of State]
  ," MPRA Paper 61875, University Library of Munich, Germany.
 59. Andrzej, Klimczuk, 2013. "The Role of Medialabs in Regional Cultural and Innovative Policy," MPRA Paper 50705, University Library of Munich, Germany.
 60. Klimczuk, Andrzej, 2013. "Budowa kapitału społecznego ludzi starych w kontekście polityk aktywizacji i aktywnego starzenia się
  [Building Older People Social Capital in the Context of Activation Policies and Active Ageing]
  ," MPRA Paper 61868, University Library of Munich, Germany.
 61. Klimczuk, Andrzej & Poleszczuk, Jan & Sztop-Rutkowska, Katarzyna & Porankiewicz-Żukowska, Aleksandra & Kiszkiel, Łukasz & Mejsak, Rafał Julian, 2013. "Samorządowa i obywatelska współpraca transgranicznej w województwie podlaskim
  [Local Government and Civic Cross-Border Cooperation in the Podlaskie Voivodeship]
  ," MPRA Paper 51770, University Library of Munich, Germany.
 62. Poleszczuk, Jan & Sztop-Rutkowska, Katarzyna & Kiszkiel, Łukasz & Klimczuk, Andrzej & Mejsak, Rafał Julian & Winiecka, Katarzyna, 2012. "Diagnoza partycypacji w kulturze w województwie podlaskim
  [Diagnosis of Participation in Culture in Podlaskie Voivodship]
  ," MPRA Paper 47357, University Library of Munich, Germany.
 63. Klimczuk, Andrzej, 2012. "Etyka jako obszar i kontekst standaryzacji działalności organizacji pozarządowych
  [Ethics as an Area and Context of Standardization of NGOs Activities]
  ," MPRA Paper 69798, University Library of Munich, Germany.
 64. Klimczuk, Andrzej, 2012. "Historia Żydów na Podlasiu, czyli żyliśmy razem przez wieki: od zróżnicowania kulturowego do wielokulturowości. Oddolne techniki budowania kapitału społecznego
  [History of the Jews in the Podlasie
  ," MPRA Paper 69800, University Library of Munich, Germany.
 65. Klimczuk, Andrzej, 2012. "Kapitał społeczny ludzi starych na przykładzie mieszkańców miasta Białystok
  [Social Capital of Old People on the Example of Bialystok Residents]
  ," MPRA Paper 39758, University Library of Munich, Germany.
 66. Klimczuk, Andrzej, 2012. "Wykorzystanie nowych mediów w organizacjach pozarządowych
  [Usage of New Media in NGOs]
  ," MPRA Paper 69799, University Library of Munich, Germany.
 67. Klimczuk, Andrzej & Klimczuk-Kochańska, Magdalena, 2012. "Outplacement dla pracowników - bariery, potrzeby, czynniki rozwoju
  [Outplacement for Employees - Barriers, Needs, Growth Factors]
  ," MPRA Paper 63887, University Library of Munich, Germany.
 68. Klimczuk, Andrzej, 2012. "Zarządzanie zasobami ludzkimi w redakcji internetowego serwisu o grach komputerowych
  [Human Resources Management in Editorial Staff of Internet Website About Video Games]
  ," MPRA Paper 69808, University Library of Munich, Germany.
 69. Klimczuk, Andrzej, 2012. "Społeczeństwo wielokulturowe i srebrna gospodarka. Wielokulturowość w kontekście starzenia się ludności
  [Multicultural Society and Silver Economy. Multiculturalism in the Context of an Ageing Popul
  ," MPRA Paper 61876, University Library of Munich, Germany.
 70. Klimczuk, Andrzej, 2012. "Supporting the Development of Gerontechnology as Part of Silver Economy Building," MPRA Paper 61886, University Library of Munich, Germany.
 71. Klimczuk, Andrzej, 2011. "Eksperci i narcyzm kulturowy - próba analizy wzajemnych relacji
  [Experts and Cultural Narcissism - An Attempt to Analyze the Relationship]
  ," MPRA Paper 61884, University Library of Munich, Germany.
 72. Klimczuk, Andrzej, 2011. "Nierówności społeczne w kontekście badania kapitału społecznego ludzi starych. Przykład Domu Pomocy Społecznej i Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Białymstoku," MPRA Paper 61872, University Library of Munich, Germany.
 73. Klimczuk, Andrzej & Sosnowicz, Agnieszka & Tomanek, Adam & Stypułkowski, Wojciech, 2011. "Flexicurity w wymiarze regionalnym (województwo podlaskie). Raport z badań
  [Flexicurity at the Regional Level (Podlaskie Voivodeship): Research Report]
  ," MPRA Paper 69805, University Library of Munich, Germany.
 74. Klimczuk, Andrzej & Klimczuk-Kochańska, Magdalena, 2011. "Outplacement - odpowiedzialne zwolnienia pracownicze w kontekście rozwoju regionalnego
  [Outplacement - Responsible Redundancies in the Context of Regional Development]
  ," MPRA Paper 61889, University Library of Munich, Germany.
 75. Klimczuk, Andrzej, 2011. "Aktywność ekonomiczna ludzi starych w kontekście badań nad kapitałem społecznym na przykładzie mieszkańców Białegostoku
  [Economic Activity of Older People in the Context of Social Capital Research
  ," MPRA Paper 61880, University Library of Munich, Germany.
 76. Plawgo, Bogusław & Klimczuk, Andrzej & Klimczuk-Kochańska, Magdalena & Kierklo, Jacek & Żynel-Etel, Justyna & Grabska, Anna, 2011. "Startery podlaskiej gospodarki. Analiza gospodarczych obszarów wzrostu i innowacji województwa podlaskiego: sektor produkcji oprogramowania komputerowego
  [Podlasie Economy Starters. Analysis of Eco
  ," MPRA Paper 69791, University Library of Munich, Germany.
 77. Klimczuk, Andrzej, 2011. "Transfer technologii w kształtowaniu srebrnej gospodarki
  [Technology Transfer in Shaping the Silver Economy]
  ," MPRA Paper 53502, University Library of Munich, Germany.
 78. Klimczuk, Andrzej, 2011. "Gry komputerowe i branża gier a sztuka komiksowa
  [Computer Games and Games Industry Connections with Comic Art]
  ," MPRA Paper 53501, University Library of Munich, Germany.
 79. Klimczuk, Andrzej, 2010. "Ludzie starzy o swoim wizerunku w mediach
  [Older People About Their Media Image]
  ," MPRA Paper 61870, University Library of Munich, Germany.
 80. Klimczuk, Andrzej, 2010. "Bezpieczeństwo ludzi starych w kontekście badań nad kapitałem społecznym na przykładzie mieszkańców Białegostoku
  [The safety of elderly people in the context of social capital research - Bialystok
  ," MPRA Paper 61866, University Library of Munich, Germany.
 81. Klimczuk, Andrzej, 2010. "Bariery i perspektywy integracji międzypokoleniowej we współczesnej Polsce
  [Barriers and Prospects of Social Age Integration in Contemporary Poland]
  ," MPRA Paper 53647, University Library of Munich, Germany.
 82. Klimczuk, Andrzej, 2009. "Zastosowanie koncepcji kapitału społecznego w badaniach ludologicznych. Przykład branży gier komputerowych
  [Application of the Social Capital Concept in Ludology Research: An Example of the Games I
  ," MPRA Paper 36096, University Library of Munich, Germany.
 83. Klimczuk, Andrzej, 2009. "Kapitał społeczny Polaków a rozwój społeczno-ekonomiczny
  [Poles Social Capital and Socio-Economic Development]
  ," MPRA Paper 36097, University Library of Munich, Germany.
 84. Klimczuk, Andrzej, 2009. "W kreatywnym chaosie. O zróżnicowaniu starości na przykładzie prac społeczności deviantART.com
  [Inventive Chaos: Art Works of Deviantart.com Community as an Example of Ageing Diversity]
  ," MPRA Paper 61878, University Library of Munich, Germany.
 85. Klimczuk, Andrzej, 2009. "Wiekizm jako przeszkoda w budowie społeczeństwa mądrości
  [Ageism as an Obstacle in Construction of Wisdom Society]
  ," MPRA Paper 61879, University Library of Munich, Germany.
 86. Plawgo, Bogusław & Klimczuk-Kochańska, Magdalena & Citkowski, Mariusz & Juchnicka, Marta & Klimczuk, Andrzej, 2009. "Startery podlaskiej gospodarki. Analiza gospodarczych obszarów wzrostu i innowacji województwa podlaskiego: sektor rehabilitacji geriatrycznej
  [Podlasie Economy Starters. Analysis of Economic Growt
  ," MPRA Paper 69790, University Library of Munich, Germany.
 87. Klimczuk, Andrzej, 2008. "Games 2.0 jako próba konstrukcji społeczno-kulturowego perpetuum mobile
  [Games 2.0 as a Test of Socio-Cultural Perpetuum Mobile Construction]
  ," MPRA Paper 36099, University Library of Munich, Germany.
 88. Klimczuk, Andrzej, 2007. "Drugie Życie, czyli problemy z przedłużaniem rzeczywistości
  [Second Life - problems with the prolongation of reality]
  ," MPRA Paper 36095, University Library of Munich, Germany.
 89. Klimczuk, Andrzej, 2006. "Rozrywkowe skrzywienie - kiedy dokuczliwość społeczna gier komputerowych przekroczy dopuszczalny poziom?
  [Entertainment Curvature - When Social Bothersome of Computer Games Will Cross Acceptable Le
  ," MPRA Paper 36098, University Library of Munich, Germany.

Articles

 1. Andrzej Klimczuk, 2018. "Interpersonal social work skills for community practice," Community Development, Taylor & Francis Journals, vol. 49(2), pages 249-250, March.
 2. Klimczuk, Andrzej, 2016. "Comparative Analysis of National and Regional Models of the Silver Economy in the European Union," EconStor Open Access Articles, ZBW - Leibniz Information Centre for Economics, pages 1-29.
 3. Andrzej Klimczuk, 2016. "“Silver Economy” Models in the European Union in the Comparative Approach: An Attempt to Introduce Discussion (Modele „srebrnej gospodarki” w Unii Europejskiej w ujeciu porownawczym. Proba wprowadzeni," Problemy Zarzadzania, University of Warsaw, Faculty of Management, vol. 14(59), pages 41-59.
 4. Andrzej KLIMCZUK, 2015. "Warner, Malcolm (Ed.) (2013), The Sociology Of The Workplace. Abingdon: Routledge," Review of Economic and Business Studies, Alexandru Ioan Cuza University, Faculty of Economics and Business Administration, issue 15, pages 185-187, June.
 5. Klimczuk, Andrzej, 2015. "Mixed Economy of Welfare Emerging in Poland: Outplacement and Non-Governmental Employment Agencies Examples," EconStor Open Access Articles, ZBW - Leibniz Information Centre for Economics, pages 110-134.
 6. Klimczuk, Andrzej, 2015. "Regional Development in an Ageing Society: Overview of Selected Foreign and Polish Recommendations and Practices," EconStor Open Access Articles, ZBW - Leibniz Information Centre for Economics, pages 21-50.
 7. Klimczuk, Andrzej, 2014. "Podejście umiarkowane w sporze o możliwość i użyteczność moralną kodyfikacji norm etycznych (Moderate Position in the Debate on the Moral Possibility and Usefulness of Ethical Standards Codification)," EconStor Open Access Articles, ZBW - Leibniz Information Centre for Economics, pages 47-59.
 8. Klimczuk, Andrzej, 2014. "Barriers to the Development of Creative Industries in Culturally Diverse Region," EconStor Open Access Articles, ZBW - Leibniz Information Centre for Economics, pages 145-152.
 9. Klimczuk, Andrzej, 2013. "Analysis of Intergenerational Policy Models," EconStor Open Access Articles, ZBW - Leibniz Information Centre for Economics, pages 66-69.
 10. Klimczuk, Andrzej, 2013. "The Role of Medialabs in Regional Cultural and Innovative Policy," EconStor Open Access Articles, ZBW - Leibniz Information Centre for Economics, pages 130-132.
 11. Klimczuk, Andrzej, 2013. "Współczesna polityka społeczna wobec niepełnosprawności i osób niepełnosprawnych," EconStor Open Access Articles, ZBW - Leibniz Information Centre for Economics, pages 185-200.
 12. Klimczuk, Andrzej, 2013. "Universities of the Third Age in Poland: Emerging Model for 21st Century," EconStor Open Access Articles, ZBW - Leibniz Information Centre for Economics, pages 8-14.
 13. Klimczuk, Andrzej & Klimczuk-Kochańska, Magdalena, 2013. "Influence of Outplacement on the Protection of Workers Competencies," EconStor Open Access Articles, ZBW - Leibniz Information Centre for Economics, pages 259-264.
 14. Klimczuk, Andrzej, 2012. "Supporting the Development of Gerontechnology as Part of Silver Economy Building," EconStor Open Access Articles, ZBW - Leibniz Information Centre for Economics, pages 52-56.
 15. Klimczuk, Andrzej, 2012. "Creative Ageing Policy in Regional Development," EconStor Open Access Articles, ZBW - Leibniz Information Centre for Economics, pages 100-104.
 16. Klimczuk, Andrzej, 2011. "Strategic Responses on Population Ageing in Regional Policy," EconStor Open Access Articles, ZBW - Leibniz Information Centre for Economics, pages 261-265.
 17. Klimczuk, Andrzej, 2011. "Gry komputerowe i branża gier a sztuka komiksowa," EconStor Open Access Articles, ZBW - Leibniz Information Centre for Economics, pages 373-384.
 18. Klimczuk, Andrzej, 2011. "Transfer technologii w kształtowaniu srebrnej gospodarki," EconStor Open Access Articles, ZBW - Leibniz Information Centre for Economics, pages 57-75.
 19. Klimczuk, Andrzej, 2010. "Zastosowanie koncepcji kapitału społecznego w badaniach ludologicznych. Przykład branży gier komputerowych
  [Application of the social capital concept in ludology research. An example of the games i
  ," EconStor Open Access Articles, ZBW - Leibniz Information Centre for Economics, pages 51-59.
 20. Klimczuk, Andrzej, 2008. "Games 2.0 jako próba konstrukcji społeczno-kulturowego perpetuum mobile
  [Games 2.0 as a test of socio-cultural perpetuum mobile construction]
  ," EconStor Open Access Articles, ZBW - Leibniz Information Centre for Economics, pages 177-187.

Books

 1. Klimczuk, Andrzej & Tomczyk, Łukasz (ed.), 2017. "Selected Contemporary Challenges of Ageing Policy," EconStor Books, ZBW - Leibniz Information Centre for Economics, volume 0, number 174882, March.
 2. Andrzej Klimczuk, 2017. "Economic Foundations for Creative Ageing Policy, Volume II," Palgrave Macmillan Books, Palgrave Macmillan, number 978-1-137-53523-8.
 3. Lüscher, Kurt & Hoff, Andreas & Klimczuk, Andrzej & Lamura, Giovanni & Renzi, Marta & Oliveira, Paulo de Salles & Sánchez, Mariano & Viry, Gil & Widmer, Eric & Neményi, Ágnes & Veress, Enikő & Bjursel, 2017. "Generationen, Generationenbeziehungen, Generationenpolitik. Ein mehrsprachiges Kompendium - Edition 2017," EconStor Books, ZBW - Leibniz Information Centre for Economics, number 174885, March.
 4. Klimczuk, Andrzej & Tomczyk, Łukasz, 2015. "Aging in the Social Space," EconStor Books, ZBW - Leibniz Information Centre for Economics, number 126216, March.
 5. Lüscher, Kurt & Hoff, Andreas & Lamura, Giovanni & Renzi, Marta & Sánchez, Mariano & Viry, Gil & Widmer, Eric & Klimczuk, Andrzej & Salles Oliveira, Paulo de, 2014. "Generationen, Generationenbeziehungen, Generationenpolitik: ein mehrsprachiges Kompendium," EconStor Books, ZBW - Leibniz Information Centre for Economics, number 126217, March.
 6. Poleszczuk, Jan & Sztop-Rutkowska, Katarzyna & Porankiewicz-Żukowska, Aleksandra & Kiszkiel, Łukasz & Klimczuk, Andrzej & Mejsak, Rafał Julian, 2013. "Samorządowa i obywatelska współpraca transgranicznej w województwie podlaskim," EconStor Books, ZBW - Leibniz Information Centre for Economics, number 88147, March.
 7. Klimczuk, Andrzej, 2012. "Kapitał społeczny ludzi starych na przykładzie mieszkańców miasta Białystok," EconStor Books, ZBW - Leibniz Information Centre for Economics, number 77953, March.

Citations

Many of the citations below have been collected in an experimental project, CitEc, where a more detailed citation analysis can be found. These are citations from works listed in RePEc that could be analyzed mechanically. So far, only a minority of all works could be analyzed. See under "Corrections" how you can help improve the citation analysis.

Working papers

 1. Klimczuk, Andrzej, 2016. "Comparative Analysis of National and Regional Models of the Silver Economy in the European Union," MPRA Paper 73469, University Library of Munich, Germany.

  Cited by:

  1. Krystian Heffner & Brygida Klemens & Brygida Solga, 2019. "Challenges of Regional Development in the Context of Population Ageing. Analysis Based on the Example of Opolskie Voivodeship," Sustainability, MDPI, Open Access Journal, vol. 11(19), pages 1-23, September.

 2. Klimczuk, Andrzej & Klimczuk-Kochańska, Magdalena, 2015. "Outplacement dla firm - bariery, potrzeby, czynniki rozwoju
  [Outplacement for Companies - Barriers, Needs, Growth Factors]
  ," MPRA Paper 63888, University Library of Munich, Germany.

  Cited by:

  1. Klimczuk, Andrzej & Skarzyński, Michał & Juchnicka, Marta, 2015. "Doradcze i edukacyjne aspekty reorientacji zawodowej i wsparcia zatrudnienia zwalnianych pracowników oświaty
   [Advisory and educational aspects of the retraining and employment support redundant wor
   ," MPRA Paper 63890, University Library of Munich, Germany.
  2. Klimczuk, Andrzej & Sztop-Rutkowska, Katarzyna, 2013. "Regionalne Obserwatorium Kultury w województwie podlaskim - uwarunkowania i planowane kierunki rozwoju
   [Regional Cultural Observatory in the Podlaskie Voivodeship - Conditions and Development Trend
   ," MPRA Paper 61887, University Library of Munich, Germany.
  3. Klimczuk, Andrzej & Borowski, Dariusz & Skarzyński, Michał & Juchnicka, Marta, 2014. "Formalnoprawne aspekty modernizacji szkolnictwa zawodowego
   [Formal and legal aspects of the modernization of vocational education]
   ," MPRA Paper 63889, University Library of Munich, Germany.
  4. Klimczuk, Andrzej & Marcin, Siedlecki & Paulina, Sadowska & Michał, Sydow, 2013. "Niepubliczne agencje zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Możliwości i dylematy rozwoju w sektorze pozarządowym
   [Non-Public Employment Agencies for Disabled Persons. Opportunities and Dilemmas of D
   ," MPRA Paper 48470, University Library of Munich, Germany.
  5. Klimczuk, Andrzej, 2013. "Raport Desk Research: Stan adaptacyjności pracowników oświaty do warunków rynkowych
   [Desk Research Report: State of the Adaptability of Education Professionals to Market Conditions]
   ," MPRA Paper 63885, University Library of Munich, Germany.
  6. Klimczuk, Andrzej, 2014. "Raport Desk Research: Praktyki wsparcia nauczycieli zawodowych zagrożonych bezrobociem
   [Desk Research Report: Practices of Supporting Teachers Threatened by Unemployment]
   ," MPRA Paper 63886, University Library of Munich, Germany.

 3. Klimczuk, Andrzej & Tomczyk, Łukasz, 2015. "Aging in the Social Space," MPRA Paper 66146, University Library of Munich, Germany.

  Cited by:

  1. Klimczuk, Andrzej & Tomczyk, Łukasz, 2016. "Inteligentne miasta przyjazne starzeniu się - przykłady z krajów Grupy Wyszehradzkiej
   [Smart, Age-friendly Cities: Examples in the Countries of the Visegrad Group (V4)]
   ," MPRA Paper 77665, University Library of Munich, Germany.

 4. Klimczuk, Andrzej & Klimczuk-Kochańska, Magdalena & Plawgo, Bogusław, 2015. "Współpraca transgraniczna małych i średnich przedsiębiorstw jako czynnik rozwoju regionalnego. Na przykładzie podregionu białostocko-suwalskiego i podregionu krośnieńsko-przemyskiego w Polsce, obwodu ," MPRA Paper 64240, University Library of Munich, Germany.

  Cited by:

  1. Joanna Kurowska-Pysz, 2016. "Opportunities for Cross-Border Entrepreneurship Development in a Cluster Model Exemplified by the Polish–Czech Border Region," Sustainability, MDPI, Open Access Journal, vol. 8(3), pages 1-21, March.

 5. Klimczuk, Andrzej, 2013. "Creative Ageing Policy in Regional Development," MPRA Paper 50703, University Library of Munich, Germany.

  Cited by:

  1. Klimczuk, Andrzej, 2013. "Universities of the Third Age in Poland: Emerging Model for 21st Century," EconStor Open Access Articles, ZBW - Leibniz Information Centre for Economics, pages 8-14.

 6. Klimczuk, Andrzej, 2013. "Kreatywne starzenie się. Przykłady zagranicznych i polskich zaleceń i praktyk
  [Creative Ageing. Examples of Foreign and Polish Recommendations and Practices]
  ," MPRA Paper 61869, University Library of Munich, Germany.

  Cited by:

  1. Klimczuk, Andrzej, 2014. "Raport Desk Research: Polityka społeczna wobec starości i osób starszych w mieście Białystok. Przegląd literatury i dokumentów strategicznych
   [Desk Research Report: Social Policy Towards Ageing and
   ," MPRA Paper 64241, University Library of Munich, Germany.
  2. Klimczuk, Andrzej, 2013. "Universities of the Third Age in Poland: Emerging Model for 21st Century," EconStor Open Access Articles, ZBW - Leibniz Information Centre for Economics, pages 8-14.
  3. Klimczuk, Andrzej, 2013. "Kierunki rozwoju uniwersytetów trzeciego wieku w Polsce
   [Development Directions of the Third Age Universities in Poland]
   ," MPRA Paper 84754, University Library of Munich, Germany.
  4. Klimczuk, Andrzej, 2014. "Wybrane koncepcje polityki społecznej związane ze starzeniem się ludności
   [Selected Concepts of Social Policy Related to the Aging Population]
   ," MPRA Paper 69796, University Library of Munich, Germany.

 7. Klimczuk, Andrzej & Sztop-Rutkowska, Katarzyna, 2013. "Regionalne Obserwatorium Kultury w województwie podlaskim - uwarunkowania i planowane kierunki rozwoju
  [Regional Cultural Observatory in the Podlaskie Voivodeship - Conditions and Development Trend
  ," MPRA Paper 61887, University Library of Munich, Germany.

  Cited by:

  1. Klimczuk, Andrzej, 2015. "Social Innovation Europe: Country Summary: Poland. Social Innovation in Poland," EconStor Research Reports 128605, ZBW - Leibniz Information Centre for Economics.

 8. Klimczuk, Andrzej, 2013. "Współczesna polityka społeczna wobec niepełnosprawności i osób niepełnosprawnych
  [Contemporary Social Policy Towards Disability and Disabled People]
  ," MPRA Paper 53503, University Library of Munich, Germany.

  Cited by:

  1. Klimczuk, Andrzej, 2015. "Modele wielosektorowej polityki społecznej wobec ludzi starych i starości w kontekście zmiany technologicznej
   [Models of multisectoral social policy towards older people and old age in the context
   ," MPRA Paper 69210, University Library of Munich, Germany.

 9. Klimczuk, Andrzej, 2013. "Universities of the Third Age in Poland: Emerging Model for 21st Century," MPRA Paper 69809, University Library of Munich, Germany.

  Cited by:

  1. Klimczuk, Andrzej & Tomczyk, Łukasz, 2015. "Aging in the Social Space," EconStor Books, ZBW - Leibniz Information Centre for Economics, number 126216, March.

 10. Klimczuk, Andrzej, 2013. "Raport Desk Research: samorządowa i obywatelska współpraca transgraniczna w województwie podlaskim. Przegląd literatury i dokumentów strategicznych," EconStor Research Reports 88146, ZBW - Leibniz Information Centre for Economics.

  Cited by:

  1. Klimczuk, Andrzej & Klimczuk-Kochańska, Magdalena, 2015. "Potencjał współpracy transgranicznej podregionu białostocko-suwalskiego
   [The Potential for Cross-border Cooperation of Subregion Bialystok-Suwalki]
   ," MPRA Paper 64239, University Library of Munich, Germany.

 11. Klimczuk, Andrzej, 2013. "Analysis of Intergenerational Policy Models," MPRA Paper 61882, University Library of Munich, Germany.

  Cited by:

  1. Klimczuk, Andrzej, 2015. "Regional Development in an Ageing Society: Overview of Selected Foreign and Polish Recommendations and Practices," EconStor Open Access Articles, ZBW - Leibniz Information Centre for Economics, pages 21-50.
  2. Klimczuk, Andrzej, 2013. "Współczesna polityka społeczna wobec niepełnosprawności i osób niepełnosprawnych," EconStor Open Access Articles, ZBW - Leibniz Information Centre for Economics, pages 185-200.

 12. Klimczuk, Andrzej, 2013. "Kierunki rozwoju uniwersytetów trzeciego wieku w Polsce
  [Development Directions of the Third Age Universities in Poland]
  ," MPRA Paper 84754, University Library of Munich, Germany.

  Cited by:

  1. Klimczuk, Andrzej & Tomczyk, Łukasz, 2016. "Inteligentne miasta przyjazne starzeniu się - przykłady z krajów Grupy Wyszehradzkiej
   [Smart, Age-friendly Cities: Examples in the Countries of the Visegrad Group (V4)]
   ," MPRA Paper 77665, University Library of Munich, Germany.
  2. Klimczuk, Andrzej & Tarkowski, Alek & Mierzecka, Anna & Jasiewicz, Justyna & Filiciak, Mirosław & Kisilowska, Małgorzata & Bojanowska, Elżbieta, 2015. "Taksonomia funkcjonalnych kompetencji cyfrowych oraz metodologia pomiaru poziomu funkcjonalnych kompetencji cyfrowych osób z pokolenia 50+
   [Taxonomy of Functional Digital Skills and Methodology for
   ," MPRA Paper 68532, University Library of Munich, Germany.

 13. Andrzej, Klimczuk, 2013. "Strategic Responses on Population Ageing in Regional Policy," MPRA Paper 50704, University Library of Munich, Germany.

  Cited by:

  1. Klimczuk, Andrzej, 2013. "Creative Ageing Policy in Regional Development," MPRA Paper 50703, University Library of Munich, Germany.
  2. Andrzej, Klimczuk, 2013. "The Role of Medialabs in Regional Cultural and Innovative Policy," MPRA Paper 50705, University Library of Munich, Germany.
  3. Klimczuk, Andrzej, 2012. "Supporting the Development of Gerontechnology as Part of Silver Economy Building," EconStor Open Access Articles, ZBW - Leibniz Information Centre for Economics, pages 52-56.
  4. Klimczuk, Andrzej, 2015. "Regional Development in an Ageing Society: Overview of Selected Foreign and Polish Recommendations and Practices," EconStor Open Access Articles, ZBW - Leibniz Information Centre for Economics, pages 21-50.
  5. Klimczuk, Andrzej, 2016. "Comparative Analysis of National and Regional Models of the Silver Economy in the European Union," EconStor Open Access Articles, ZBW - Leibniz Information Centre for Economics, pages 1-29.
  6. Klimczuk, Andrzej, 2013. "Srebrna gospodarka w dokumentach strategicznych państwa
   [Silver Economy in the State Strategic Documents]
   ," MPRA Paper 61877, University Library of Munich, Germany.
  7. Klimczuk, Andrzej, 2016. "Modele „srebrnej gospodarki” w Unii Europejskiej w ujęciu porównawczym. Próba wprowadzenia do dyskusji
   [“Silver Economy” Models in the European Union in the Comparative Approach: An Attempt to Intr
   ," MPRA Paper 73468, University Library of Munich, Germany.

 14. Klimczuk, Andrzej & Marcin, Siedlecki & Paulina, Sadowska & Michał, Sydow, 2013. "Niepubliczne agencje zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Możliwości i dylematy rozwoju w sektorze pozarządowym
  [Non-Public Employment Agencies for Disabled Persons. Opportunities and Dilemmas of D
  ," MPRA Paper 48470, University Library of Munich, Germany.

  Cited by:

  1. Klimczuk, Andrzej, 2015. "Mixed Economy of Welfare Emerging in Poland: Outplacement and Non-Governmental Employment Agencies Examples," MPRA Paper 65422, University Library of Munich, Germany.
  2. Klimczuk, Andrzej, 2013. "Współczesna polityka społeczna wobec niepełnosprawności i osób niepełnosprawnych," EconStor Open Access Articles, ZBW - Leibniz Information Centre for Economics, pages 185-200.
  3. Klimczuk, Andrzej, 2015. "Modele wielosektorowej polityki społecznej wobec ludzi starych i starości w kontekście zmiany technologicznej
   [Models of multisectoral social policy towards older people and old age in the context
   ," MPRA Paper 69210, University Library of Munich, Germany.
  4. Klimczuk, Andrzej, 2014. "Pozarządowe agencje zatrudnienia osób niepełnosprawnych - szanse i wyzwania
   [Non-Governmental Employment Agencies for Disabled People - Opportunities and Challenges]
   ," MPRA Paper 59918, University Library of Munich, Germany.

 15. Klimczuk, Andrzej, 2013. "Przemysły kultury i kreatywne w regionie zróżnicowanym kulturowo. Bariery i wyzwania z perspektywy polityki regionalnej
  [Cultural and creative industries in the culturally diverse region. Barriers
  ," MPRA Paper 61873, University Library of Munich, Germany.

  Cited by:

  1. Klimczuk, Andrzej, 2014. "Barriers to the Development of Creative Industries in Culturally Diverse Region," EconStor Open Access Articles, ZBW - Leibniz Information Centre for Economics, pages 145-152.

 16. Klimczuk, Andrzej, 2013. "Solidarność pokoleń w perspektywie strategicznej państwa
  [Solidarity between Generations in Strategic Perspective of State]
  ," MPRA Paper 61875, University Library of Munich, Germany.

  Cited by:

  1. Lüscher, Kurt & Hoff, Andreas & Lamura, Giovanni & Renzi, Marta & Sánchez, Mariano & Viry, Gil & Widmer, Eric & Klimczuk, Andrzej & de Salles Oliveira, Paulo, 2015. "Generationen, Generationenbeziehungen, Generationenpolitik
   [Generations, intergenerational relationships, generational policy: A multilingual compendium]
   ," MPRA Paper 67438, University Library of Munich, Germany.
  2. Klimczuk, Andrzej, 2014. "Raport Desk Research: Polityka społeczna wobec starości i osób starszych w mieście Białystok. Przegląd literatury i dokumentów strategicznych
   [Desk Research Report: Social Policy Towards Ageing and
   ," MPRA Paper 64241, University Library of Munich, Germany.
  3. Klimczuk, Andrzej & Lüscher, Kurt & Hoff, Andreas & Lamura, Giovanni & Renzi, Marta & de Salles Oliveira, Paulo & Sánchez, Mariano & Viry, Gil & Widmer, Eric & Neményi, Ágnes & Veress, Enikő & Bjursel, 2017. "Generationen, Generationenbeziehungen, Generationenpolitik. Ein mehrsprachiges Kompendium - Edition 2017
   [Generations, intergenerational relationships, generational policy: A multilingual compendiu
   ," MPRA Paper 84605, University Library of Munich, Germany.
  4. Lüscher, Kurt & Klimczuk, Andrzej & Hoff, Andreas & Lamura, Giovanni & Renzi, Marta & de Salles Oliveira, Paulo & Sánchez, Mariano & Viry, Gil & Widmer, Eric & Neményi, Ágnes & Veress, Enikő & Bjursel, 2016. "Generationen, Generationenbeziehungen, Generationenpolitik. Ein mehrsprachiges Kompendium
   [Generations, intergenerational relationships, generational policy: A multilingual compendium]
   ," MPRA Paper 79129, University Library of Munich, Germany.

 17. Andrzej, Klimczuk, 2013. "The Role of Medialabs in Regional Cultural and Innovative Policy," MPRA Paper 50705, University Library of Munich, Germany.

  Cited by:

  1. Klimczuk, Andrzej, 2014. "Barriers to the Development of Creative Industries in Culturally Diverse Region," EconStor Open Access Articles, ZBW - Leibniz Information Centre for Economics, pages 145-152.

 18. Klimczuk, Andrzej & Poleszczuk, Jan & Sztop-Rutkowska, Katarzyna & Porankiewicz-Żukowska, Aleksandra & Kiszkiel, Łukasz & Mejsak, Rafał Julian, 2013. "Samorządowa i obywatelska współpraca transgranicznej w województwie podlaskim
  [Local Government and Civic Cross-Border Cooperation in the Podlaskie Voivodeship]
  ," MPRA Paper 51770, University Library of Munich, Germany.

  Cited by:

  1. Klimczuk, Andrzej, 2014. "Raport Desk Research: Polityka społeczna wobec starości i osób starszych w mieście Białystok. Przegląd literatury i dokumentów strategicznych
   [Desk Research Report: Social Policy Towards Ageing and
   ," MPRA Paper 64241, University Library of Munich, Germany.
  2. Klimczuk, Andrzej & Klimczuk-Kochańska, Magdalena & Plawgo, Bogusław, 2015. "Współpraca transgraniczna małych i średnich przedsiębiorstw jako czynnik rozwoju regionalnego. Na przykładzie podregionu białostocko-suwalskiego i podregionu krośnieńsko-przemyskiego w Polsce, obwodu ," MPRA Paper 64240, University Library of Munich, Germany.

 19. Poleszczuk, Jan & Sztop-Rutkowska, Katarzyna & Kiszkiel, Łukasz & Klimczuk, Andrzej & Mejsak, Rafał Julian & Winiecka, Katarzyna, 2012. "Diagnoza partycypacji w kulturze w województwie podlaskim
  [Diagnosis of Participation in Culture in Podlaskie Voivodship]
  ," MPRA Paper 47357, University Library of Munich, Germany.

  Cited by:

  1. Klimczuk, Andrzej, 2013. "Przemysły kultury i kreatywne w regionie zróżnicowanym kulturowo. Bariery i wyzwania z perspektywy polityki regionalnej
   [Cultural and creative industries in the culturally diverse region. Barriers
   ," MPRA Paper 61873, University Library of Munich, Germany.
  2. Poleszczuk, Jan & Sztop-Rutkowska, Katarzyna & Porankiewicz-Żukowska, Aleksandra & Kiszkiel, Łukasz & Klimczuk, Andrzej & Mejsak, Rafał Julian, 2013. "Samorządowa i obywatelska współpraca transgranicznej w województwie podlaskim," EconStor Books, ZBW - Leibniz Information Centre for Economics, number 88147, March.
  3. Klimczuk, Andrzej, 2014. "Raport Desk Research: Polityka społeczna wobec starości i osób starszych w mieście Białystok. Przegląd literatury i dokumentów strategicznych
   [Desk Research Report: Social Policy Towards Ageing and
   ," MPRA Paper 64241, University Library of Munich, Germany.
  4. Klimczuk, Andrzej, 2013. "Raport Desk Research: samorządowa i obywatelska współpraca transgraniczna w województwie podlaskim. Przegląd literatury i dokumentów strategicznych
   [Desk Research Report: Local government and civic
   ," MPRA Paper 51768, University Library of Munich, Germany.
  5. Klimczuk, Andrzej, 2014. "Barriers to the Development of Creative Industries in Culturally Diverse Region," EconStor Open Access Articles, ZBW - Leibniz Information Centre for Economics, pages 145-152.
  6. Klimczuk, Andrzej & Sztop-Rutkowska, Katarzyna, 2013. "Regionalne Obserwatorium Kultury w województwie podlaskim - uwarunkowania i planowane kierunki rozwoju
   [Regional Cultural Observatory in the Podlaskie Voivodeship - Conditions and Development Trend
   ," MPRA Paper 61887, University Library of Munich, Germany.

 20. Klimczuk, Andrzej, 2012. "Kapitał społeczny ludzi starych na przykładzie mieszkańców miasta Białystok
  [Social Capital of Old People on the Example of Bialystok Residents]
  ," MPRA Paper 39758, University Library of Munich, Germany.

  Cited by:

  1. Klimczuk-Kochańska, Magdalena, 2017. "Determinanty zaufania konsumentów do firm z sektora rolno-spożywczego
   [The Determinants of Consumer Trust to the Agri-Food Industry]
   ," MPRA Paper 84755, University Library of Munich, Germany.
  2. Klimczuk, Andrzej, 2014. "Raport Desk Research: Polityka społeczna wobec starości i osób starszych w mieście Białystok. Przegląd literatury i dokumentów strategicznych
   [Desk Research Report: Social Policy Towards Ageing and
   ," MPRA Paper 64241, University Library of Munich, Germany.
  3. Klimczuk, Andrzej & Tomczyk, Łukasz, 2015. "Aging in the Social Space," EconStor Books, ZBW - Leibniz Information Centre for Economics, number 126216, March.
  4. Klimczuk, Andrzej & Klimczuk-Kochańska, Magdalena, 2014. "Outplacement jako sposób ochrony kompetencji pracowników organizacji w warunkach zmiennego otoczenia
   [Outplacement as a Way of Protecting Organization Employees Competencies in a Changing Environme
   ," MPRA Paper 61885, University Library of Munich, Germany.
  5. Klimczuk, Andrzej, 2012. "Supporting the Development of Gerontechnology as Part of Silver Economy Building," EconStor Open Access Articles, ZBW - Leibniz Information Centre for Economics, pages 52-56.
  6. Klimczuk, Andrzej, 2013. "Koncepcja solidarności pokoleń w krajowej polityce społecznej
   [Concept of Solidarity of Generations in the National Social Policy]
   ," MPRA Paper 58034, University Library of Munich, Germany.
  7. Klimczuk, Andrzej, 2015. "Regional Development in an Ageing Society: Overview of Selected Foreign and Polish Recommendations and Practices," EconStor Open Access Articles, ZBW - Leibniz Information Centre for Economics, pages 21-50.
  8. Poleszczuk, Jan & Sztop-Rutkowska, Katarzyna & Kiszkiel, Łukasz & Klimczuk, Andrzej & Mejsak, Rafał Julian, 2013. "Diagnoza postaw mieszkańców Białegostoku w zakresie tolerancji
   [Diagnosis of attitudes in tolerance of Bialystok residents]
   ," MPRA Paper 50911, University Library of Munich, Germany.
  9. Klimczuk, Andrzej, 2013. "Budowa kapitału społecznego ludzi starych w kontekście polityk aktywizacji i aktywnego starzenia się
   [Building Older People Social Capital in the Context of Activation Policies and Active Ageing]
   ," MPRA Paper 61868, University Library of Munich, Germany.
  10. Klimczuk, Andrzej & Klimczuk-Kochańska, Magdalena & Łagoda, Katarzyna Alicja, 2013. "Bariery i potencjały rozwoju outplacementu dla firm i pracowników
   [Barriers and potentials for the development of outplacement for firms and workers]
   ," MPRA Paper 63883, University Library of Munich, Germany.
  11. Klimczuk, Andrzej, 2013. "Kierunki rozwoju uniwersytetów trzeciego wieku w Polsce
   [Development Directions of the Third Age Universities in Poland]
   ," MPRA Paper 84754, University Library of Munich, Germany.
  12. Klimczuk, Andrzej & Skarzyński, Michał, 2015. "ESP, czyli Jak wyjść z zakrętu w rozwoju firmy
   [ESP, or How to get out of the bend in the development of the company]
   ," MPRA Paper 63873, University Library of Munich, Germany.
  13. Klimczuk, Andrzej, 2013. "Srebrna gospodarka w dokumentach strategicznych państwa
   [Silver Economy in the State Strategic Documents]
   ," MPRA Paper 61877, University Library of Munich, Germany.
  14. Klimczuk, Andrzej, 2015. "Modele wielosektorowej polityki społecznej wobec ludzi starych i starości w kontekście zmiany technologicznej
   [Models of multisectoral social policy towards older people and old age in the context
   ," MPRA Paper 69210, University Library of Munich, Germany.
  15. Andrzej, Klimczuk & Magdalena, Klimczuk-Kochańska, 2013. "Influence of Outplacement on the Protection of Workers Competencies," MPRA Paper 50706, University Library of Munich, Germany.
  16. Klimczuk, Andrzej, 2012. "Historia Żydów na Podlasiu, czyli żyliśmy razem przez wieki: od zróżnicowania kulturowego do wielokulturowości. Oddolne techniki budowania kapitału społecznego
   [History of the Jews in the Podlasie
   ," MPRA Paper 69800, University Library of Munich, Germany.
  17. Klimczuk, Andrzej & Klimczuk-Kochańska, Magdalena, 2015. "Outplacement dla firm - bariery, potrzeby, czynniki rozwoju
   [Outplacement for Companies - Barriers, Needs, Growth Factors]
   ," MPRA Paper 63888, University Library of Munich, Germany.
  18. Klimczuk, Andrzej & Tarkowski, Alek & Mierzecka, Anna & Jasiewicz, Justyna & Filiciak, Mirosław & Kisilowska, Małgorzata & Bojanowska, Elżbieta, 2015. "Taksonomia funkcjonalnych kompetencji cyfrowych oraz metodologia pomiaru poziomu funkcjonalnych kompetencji cyfrowych osób z pokolenia 50+
   [Taxonomy of Functional Digital Skills and Methodology for
   ," MPRA Paper 68532, University Library of Munich, Germany.
  19. Klimczuk, Andrzej, 2013. "Solidarność pokoleń w perspektywie strategicznej państwa
   [Solidarity between Generations in Strategic Perspective of State]
   ," MPRA Paper 61875, University Library of Munich, Germany.

 21. Klimczuk, Andrzej & Klimczuk-Kochańska, Magdalena, 2012. "Outplacement dla pracowników - bariery, potrzeby, czynniki rozwoju
  [Outplacement for Employees - Barriers, Needs, Growth Factors]
  ," MPRA Paper 63887, University Library of Munich, Germany.

  Cited by:

  1. Klimczuk, Andrzej & Skarzyński, Michał & Juchnicka, Marta, 2015. "Doradcze i edukacyjne aspekty reorientacji zawodowej i wsparcia zatrudnienia zwalnianych pracowników oświaty
   [Advisory and educational aspects of the retraining and employment support redundant wor
   ," MPRA Paper 63890, University Library of Munich, Germany.
  2. Klimczuk, Andrzej & Sztop-Rutkowska, Katarzyna, 2013. "Regionalne Obserwatorium Kultury w województwie podlaskim - uwarunkowania i planowane kierunki rozwoju
   [Regional Cultural Observatory in the Podlaskie Voivodeship - Conditions and Development Trend
   ," MPRA Paper 61887, University Library of Munich, Germany.
  3. Klimczuk, Andrzej & Borowski, Dariusz & Skarzyński, Michał & Juchnicka, Marta, 2014. "Formalnoprawne aspekty modernizacji szkolnictwa zawodowego
   [Formal and legal aspects of the modernization of vocational education]
   ," MPRA Paper 63889, University Library of Munich, Germany.
  4. Klimczuk, Andrzej & Marcin, Siedlecki & Paulina, Sadowska & Michał, Sydow, 2013. "Niepubliczne agencje zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Możliwości i dylematy rozwoju w sektorze pozarządowym
   [Non-Public Employment Agencies for Disabled Persons. Opportunities and Dilemmas of D
   ," MPRA Paper 48470, University Library of Munich, Germany.
  5. Klimczuk, Andrzej & Skarzyński, Michał & Borowski, Dariusz & Hogeforster, Jürgen, 2015. "Przyszłość edukacji zawodowej. Metody modernizacji szkół zawodowych i zwiększenia adaptacyjności pracowników oświaty
   [The Future of Vocational Education: Methods for the Modernization of Vocational
   ," MPRA Paper 75389, University Library of Munich, Germany.
  6. Klimczuk-Kochańska, Magdalena & Skarzyński, Michał & Hogeforster, Jürgen, 2015. "Przyszłość edukacji zawodowej. Kierunki reorientacji i nowe obszary aktywności zawodowej nauczycieli zawodu
   [The Future of Vocational Education: The Directions of Reorientation and New Areas of Pro
   ," MPRA Paper 75390, University Library of Munich, Germany.
  7. Klimczuk, Andrzej, 2013. "Raport Desk Research: Stan adaptacyjności pracowników oświaty do warunków rynkowych
   [Desk Research Report: State of the Adaptability of Education Professionals to Market Conditions]
   ," MPRA Paper 63885, University Library of Munich, Germany.
  8. Klimczuk, Andrzej, 2014. "Raport Desk Research: Praktyki wsparcia nauczycieli zawodowych zagrożonych bezrobociem
   [Desk Research Report: Practices of Supporting Teachers Threatened by Unemployment]
   ," MPRA Paper 63886, University Library of Munich, Germany.

 22. Klimczuk, Andrzej, 2012. "Społeczeństwo wielokulturowe i srebrna gospodarka. Wielokulturowość w kontekście starzenia się ludności
  [Multicultural Society and Silver Economy. Multiculturalism in the Context of an Ageing Popul
  ," MPRA Paper 61876, University Library of Munich, Germany.

  Cited by:

  1. Klimczuk, Andrzej, 2016. "Modele „srebrnej gospodarki” w Unii Europejskiej w ujęciu porównawczym. Próba wprowadzenia do dyskusji
   [“Silver Economy” Models in the European Union in the Comparative Approach: An Attempt to Intr
   ," MPRA Paper 73468, University Library of Munich, Germany.

 23. Klimczuk, Andrzej, 2012. "Supporting the Development of Gerontechnology as Part of Silver Economy Building," MPRA Paper 61886, University Library of Munich, Germany.

  Cited by:

  1. Klimczuk, Andrzej, 2015. "Regional Development in an Ageing Society: Overview of Selected Foreign and Polish Recommendations and Practices," EconStor Open Access Articles, ZBW - Leibniz Information Centre for Economics, pages 21-50.
  2. Klimczuk, Andrzej, 2013. "Universities of the Third Age in Poland: Emerging Model for 21st Century," EconStor Open Access Articles, ZBW - Leibniz Information Centre for Economics, pages 8-14.

 24. Klimczuk, Andrzej, 2011. "Nierówności społeczne w kontekście badania kapitału społecznego ludzi starych. Przykład Domu Pomocy Społecznej i Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Białymstoku," MPRA Paper 61872, University Library of Munich, Germany.

  Cited by:

  1. Klimczuk, Andrzej, 2012. "Kapitał społeczny ludzi starych na przykładzie mieszkańców miasta Białystok," EconStor Books, ZBW - Leibniz Information Centre for Economics, number 77953, March.

 25. Klimczuk, Andrzej, 2011. "Aktywność ekonomiczna ludzi starych w kontekście badań nad kapitałem społecznym na przykładzie mieszkańców Białegostoku
  [Economic Activity of Older People in the Context of Social Capital Research
  ," MPRA Paper 61880, University Library of Munich, Germany.

  Cited by:

  1. Klimczuk, Andrzej, 2012. "Kapitał społeczny ludzi starych na przykładzie mieszkańców miasta Białystok," EconStor Books, ZBW - Leibniz Information Centre for Economics, number 77953, March.

 26. Plawgo, Bogusław & Klimczuk, Andrzej & Klimczuk-Kochańska, Magdalena & Kierklo, Jacek & Żynel-Etel, Justyna & Grabska, Anna, 2011. "Startery podlaskiej gospodarki. Analiza gospodarczych obszarów wzrostu i innowacji województwa podlaskiego: sektor produkcji oprogramowania komputerowego
  [Podlasie Economy Starters. Analysis of Eco
  ," MPRA Paper 69791, University Library of Munich, Germany.

  Cited by:

  1. Poleszczuk, Jan & Sztop-Rutkowska, Katarzyna & Kiszkiel, Łukasz & Klimczuk, Andrzej & Mejsak, Rafał Julian & Winiecka, Katarzyna, 2012. "Diagnoza partycypacji w kulturze w województwie podlaskim
   [Diagnosis of Participation in Culture in Podlaskie Voivodship]
   ," MPRA Paper 47357, University Library of Munich, Germany.
  2. Klimczuk, Andrzej, 2013. "Przemysły kultury i kreatywne w regionie zróżnicowanym kulturowo. Bariery i wyzwania z perspektywy polityki regionalnej
   [Cultural and creative industries in the culturally diverse region. Barriers
   ," MPRA Paper 61873, University Library of Munich, Germany.
  3. Klimczuk, Andrzej, 2014. "Raport Desk Research: Polityka społeczna wobec starości i osób starszych w mieście Białystok. Przegląd literatury i dokumentów strategicznych
   [Desk Research Report: Social Policy Towards Ageing and
   ," MPRA Paper 64241, University Library of Munich, Germany.
  4. Klimczuk, Andrzej, 2014. "Barriers to the Development of Creative Industries in Culturally Diverse Region," EconStor Open Access Articles, ZBW - Leibniz Information Centre for Economics, pages 145-152.
  5. Klimczuk, Andrzej & Klimczuk-Kochańska, Magdalena, 2012. "Outplacement dla pracowników - bariery, potrzeby, czynniki rozwoju
   [Outplacement for Employees - Barriers, Needs, Growth Factors]
   ," MPRA Paper 63887, University Library of Munich, Germany.
  6. Klimczuk, Andrzej & Klimczuk-Kochańska, Magdalena & Łagoda, Katarzyna Alicja, 2013. "Bariery i potencjały rozwoju outplacementu dla firm i pracowników
   [Barriers and potentials for the development of outplacement for firms and workers]
   ," MPRA Paper 63883, University Library of Munich, Germany.
  7. Klimczuk, Andrzej & Klimczuk-Kochańska, Magdalena, 2011. "Outplacement - odpowiedzialne zwolnienia pracownicze w kontekście rozwoju regionalnego
   [Outplacement - Responsible Redundancies in the Context of Regional Development]
   ," MPRA Paper 61889, University Library of Munich, Germany.
  8. Klimczuk, Andrzej & Klimczuk-Kochańska, Magdalena, 2015. "Outplacement dla firm - bariery, potrzeby, czynniki rozwoju
   [Outplacement for Companies - Barriers, Needs, Growth Factors]
   ," MPRA Paper 63888, University Library of Munich, Germany.
  9. Klimczuk, Andrzej & Skarzyński, Michał, 2015. "ESP, czyli Jak wyjść z zakrętu w rozwoju pracownika
   [ESP, or How to get out of the bend in the development of employee]
   ," MPRA Paper 63875, University Library of Munich, Germany.

 27. Klimczuk, Andrzej, 2011. "Transfer technologii w kształtowaniu srebrnej gospodarki
  [Technology Transfer in Shaping the Silver Economy]
  ," MPRA Paper 53502, University Library of Munich, Germany.

  Cited by:

  1. Klimczuk, Andrzej, 2012. "Supporting the Development of Gerontechnology as Part of Silver Economy Building," EconStor Open Access Articles, ZBW - Leibniz Information Centre for Economics, pages 52-56.
  2. Klimczuk, Andrzej, 2013. "Universities of the Third Age in Poland: Emerging Model for 21st Century," EconStor Open Access Articles, ZBW - Leibniz Information Centre for Economics, pages 8-14.
  3. Klimczuk, Andrzej, 2013. "Srebrna gospodarka w dokumentach strategicznych państwa
   [Silver Economy in the State Strategic Documents]
   ," MPRA Paper 61877, University Library of Munich, Germany.
  4. Klimczuk, Andrzej, 2015. "Modele wielosektorowej polityki społecznej wobec ludzi starych i starości w kontekście zmiany technologicznej
   [Models of multisectoral social policy towards older people and old age in the context
   ," MPRA Paper 69210, University Library of Munich, Germany.
  5. Klimczuk, Andrzej & Tarkowski, Alek & Mierzecka, Anna & Jasiewicz, Justyna & Filiciak, Mirosław & Kisilowska, Małgorzata & Bojanowska, Elżbieta, 2015. "Taksonomia funkcjonalnych kompetencji cyfrowych oraz metodologia pomiaru poziomu funkcjonalnych kompetencji cyfrowych osób z pokolenia 50+
   [Taxonomy of Functional Digital Skills and Methodology for
   ," MPRA Paper 68532, University Library of Munich, Germany.

 28. Klimczuk, Andrzej, 2010. "Ludzie starzy o swoim wizerunku w mediach
  [Older People About Their Media Image]
  ," MPRA Paper 61870, University Library of Munich, Germany.

  Cited by:

  1. Klimczuk, Andrzej, 2012. "Kapitał społeczny ludzi starych na przykładzie mieszkańców miasta Białystok," EconStor Books, ZBW - Leibniz Information Centre for Economics, number 77953, March.

 29. Klimczuk, Andrzej, 2010. "Bezpieczeństwo ludzi starych w kontekście badań nad kapitałem społecznym na przykładzie mieszkańców Białegostoku
  [The safety of elderly people in the context of social capital research - Bialystok
  ," MPRA Paper 61866, University Library of Munich, Germany.

  Cited by:

  1. Klimczuk, Andrzej, 2012. "Społeczeństwo wielokulturowe i srebrna gospodarka. Wielokulturowość w kontekście starzenia się ludności
   [Multicultural Society and Silver Economy. Multiculturalism in the Context of an Ageing Popul
   ," MPRA Paper 61876, University Library of Munich, Germany.
  2. Klimczuk, Andrzej, 2012. "Kapitał społeczny ludzi starych na przykładzie mieszkańców miasta Białystok," EconStor Books, ZBW - Leibniz Information Centre for Economics, number 77953, March.

 30. Klimczuk, Andrzej, 2010. "Bariery i perspektywy integracji międzypokoleniowej we współczesnej Polsce
  [Barriers and Prospects of Social Age Integration in Contemporary Poland]
  ," MPRA Paper 53647, University Library of Munich, Germany.

  Cited by:

  1. Klimczuk, Andrzej, 2013. "Medialaby w kontekście solidarności pokoleń i wykluczenia robotycznego
   [Medialabs in the Context of Generations Solidarity and Robotics Divide]
   ," MPRA Paper 61871, University Library of Munich, Germany.
  2. Klimczuk, Andrzej, 2012. "Supporting the Development of Gerontechnology as Part of Silver Economy Building," EconStor Open Access Articles, ZBW - Leibniz Information Centre for Economics, pages 52-56.
  3. Klimczuk, Andrzej, 2013. "Analysis of Intergenerational Policy Models," MPRA Paper 61882, University Library of Munich, Germany.

 31. Klimczuk, Andrzej, 2009. "W kreatywnym chaosie. O zróżnicowaniu starości na przykładzie prac społeczności deviantART.com
  [Inventive Chaos: Art Works of Deviantart.com Community as an Example of Ageing Diversity]
  ," MPRA Paper 61878, University Library of Munich, Germany.

  Cited by:

  1. Klimczuk, Andrzej, 2012. "Społeczeństwo wielokulturowe i srebrna gospodarka. Wielokulturowość w kontekście starzenia się ludności
   [Multicultural Society and Silver Economy. Multiculturalism in the Context of an Ageing Popul
   ," MPRA Paper 61876, University Library of Munich, Germany.
  2. Klimczuk, Andrzej, 2012. "Kapitał społeczny ludzi starych na przykładzie mieszkańców miasta Białystok," EconStor Books, ZBW - Leibniz Information Centre for Economics, number 77953, March.

 32. Klimczuk, Andrzej, 2009. "Wiekizm jako przeszkoda w budowie społeczeństwa mądrości
  [Ageism as an Obstacle in Construction of Wisdom Society]
  ," MPRA Paper 61879, University Library of Munich, Germany.

  Cited by:

  1. Klimczuk, Andrzej, 2014. "Rozwój regionalny wobec starzenia się społeczeństwa
   [Regional Development in the Context of the Population Ageing]
   ," MPRA Paper 65373, University Library of Munich, Germany.
  2. Klimczuk, Andrzej, 2013. "Medialaby w kontekście solidarności pokoleń i wykluczenia robotycznego
   [Medialabs in the Context of Generations Solidarity and Robotics Divide]
   ," MPRA Paper 61871, University Library of Munich, Germany.
  3. Klimczuk, Andrzej & Sztop-Rutkowska, Katarzyna, 2013. "Regionalne Obserwatorium Kultury w województwie podlaskim - uwarunkowania i planowane kierunki rozwoju
   [Regional Cultural Observatory in the Podlaskie Voivodeship - Conditions and Development Trend
   ," MPRA Paper 61887, University Library of Munich, Germany.
  4. Klimczuk, Andrzej, 2013. "Kreatywne starzenie się. Przykłady zagranicznych i polskich zaleceń i praktyk
   [Creative Ageing. Examples of Foreign and Polish Recommendations and Practices]
   ," MPRA Paper 61869, University Library of Munich, Germany.
  5. Klimczuk, Andrzej, 2012. "Kapitał społeczny ludzi starych na przykładzie mieszkańców miasta Białystok," EconStor Books, ZBW - Leibniz Information Centre for Economics, number 77953, March.

 33. Plawgo, Bogusław & Klimczuk-Kochańska, Magdalena & Citkowski, Mariusz & Juchnicka, Marta & Klimczuk, Andrzej, 2009. "Startery podlaskiej gospodarki. Analiza gospodarczych obszarów wzrostu i innowacji województwa podlaskiego: sektor rehabilitacji geriatrycznej
  [Podlasie Economy Starters. Analysis of Economic Growt
  ," MPRA Paper 69790, University Library of Munich, Germany.

  Cited by:

  1. Klimczuk, Andrzej, 2014. "Rozwój regionalny wobec starzenia się społeczeństwa
   [Regional Development in the Context of the Population Ageing]
   ," MPRA Paper 65373, University Library of Munich, Germany.
  2. Klimczuk, Andrzej, 2014. "Raport Desk Research: Polityka społeczna wobec starości i osób starszych w mieście Białystok. Przegląd literatury i dokumentów strategicznych
   [Desk Research Report: Social Policy Towards Ageing and
   ," MPRA Paper 64241, University Library of Munich, Germany.
  3. Klimczuk, Andrzej, 2012. "Społeczeństwo wielokulturowe i srebrna gospodarka. Wielokulturowość w kontekście starzenia się ludności
   [Multicultural Society and Silver Economy. Multiculturalism in the Context of an Ageing Popul
   ," MPRA Paper 61876, University Library of Munich, Germany.
  4. Klimczuk-Kochańska, Magdalena, 2012. "Polityka rozwoju klastrów w województwie podlaskim - dotychczasowe doświadczenia i kierunki rozwoju
   [Cluster Development Policy in Podlaskie Voivodeship: Past Experience and Future Directions]
   ," MPRA Paper 84986, University Library of Munich, Germany.
  5. Klimczuk, Andrzej, 2015. "Regional Development in an Ageing Society: Overview of Selected Foreign and Polish Recommendations and Practices," EconStor Open Access Articles, ZBW - Leibniz Information Centre for Economics, pages 21-50.
  6. Klimczuk, Andrzej, 2011. "Transfer technologii w kształtowaniu srebrnej gospodarki
   [Technology Transfer in Shaping the Silver Economy]
   ," MPRA Paper 53502, University Library of Munich, Germany.
  7. Klimczuk, Andrzej, 2013. "Srebrna gospodarka w dokumentach strategicznych państwa
   [Silver Economy in the State Strategic Documents]
   ," MPRA Paper 61877, University Library of Munich, Germany.
  8. Klimczuk, Andrzej, 2012. "Kapitał społeczny ludzi starych na przykładzie mieszkańców miasta Białystok," EconStor Books, ZBW - Leibniz Information Centre for Economics, number 77953, March.

 34. Klimczuk, Andrzej, 2006. "Rozrywkowe skrzywienie - kiedy dokuczliwość społeczna gier komputerowych przekroczy dopuszczalny poziom?
  [Entertainment Curvature - When Social Bothersome of Computer Games Will Cross Acceptable Le
  ," MPRA Paper 36098, University Library of Munich, Germany.

  Cited by:

  1. Klimczuk, Andrzej, 2013. "Medialaby w kontekście solidarności pokoleń i wykluczenia robotycznego
   [Medialabs in the Context of Generations Solidarity and Robotics Divide]
   ," MPRA Paper 61871, University Library of Munich, Germany.
  2. Klimczuk, Andrzej & Skarzyński, Michał & Juchnicka, Marta, 2015. "Doradcze i edukacyjne aspekty reorientacji zawodowej i wsparcia zatrudnienia zwalnianych pracowników oświaty
   [Advisory and educational aspects of the retraining and employment support redundant wor
   ," MPRA Paper 63890, University Library of Munich, Germany.
  3. Klimczuk, Andrzej & Sztop-Rutkowska, Katarzyna, 2013. "Regionalne Obserwatorium Kultury w województwie podlaskim - uwarunkowania i planowane kierunki rozwoju
   [Regional Cultural Observatory in the Podlaskie Voivodeship - Conditions and Development Trend
   ," MPRA Paper 61887, University Library of Munich, Germany.
  4. Plawgo, Bogusław & Klimczuk, Andrzej & Klimczuk-Kochańska, Magdalena & Kierklo, Jacek & Żynel-Etel, Justyna & Grabska, Anna, 2011. "Startery podlaskiej gospodarki. Analiza gospodarczych obszarów wzrostu i innowacji województwa podlaskiego: sektor produkcji oprogramowania komputerowego
   [Podlasie Economy Starters. Analysis of Eco
   ," MPRA Paper 69791, University Library of Munich, Germany.
  5. Klimczuk, Andrzej, 2014. "Raport Desk Research: Praktyki wsparcia nauczycieli zawodowych zagrożonych bezrobociem
   [Desk Research Report: Practices of Supporting Teachers Threatened by Unemployment]
   ," MPRA Paper 63886, University Library of Munich, Germany.

Articles

 1. Klimczuk, Andrzej, 2016. "Comparative Analysis of National and Regional Models of the Silver Economy in the European Union," EconStor Open Access Articles, ZBW - Leibniz Information Centre for Economics, pages 1-29.
  See citations under working paper version above.
 2. Klimczuk, Andrzej, 2013. "Analysis of Intergenerational Policy Models," EconStor Open Access Articles, ZBW - Leibniz Information Centre for Economics, pages 66-69.
  See citations under working paper version above.
 3. Klimczuk, Andrzej, 2013. "The Role of Medialabs in Regional Cultural and Innovative Policy," EconStor Open Access Articles, ZBW - Leibniz Information Centre for Economics, pages 130-132.
  See citations under working paper version above.
 4. Klimczuk, Andrzej, 2013. "Współczesna polityka społeczna wobec niepełnosprawności i osób niepełnosprawnych," EconStor Open Access Articles, ZBW - Leibniz Information Centre for Economics, pages 185-200. See citations under working paper version above.
 5. Klimczuk, Andrzej, 2013. "Universities of the Third Age in Poland: Emerging Model for 21st Century," EconStor Open Access Articles, ZBW - Leibniz Information Centre for Economics, pages 8-14.
  See citations under working paper version above.
 6. Klimczuk, Andrzej, 2012. "Supporting the Development of Gerontechnology as Part of Silver Economy Building," EconStor Open Access Articles, ZBW - Leibniz Information Centre for Economics, pages 52-56.
  See citations under working paper version above.
 7. Klimczuk, Andrzej, 2012. "Creative Ageing Policy in Regional Development," EconStor Open Access Articles, ZBW - Leibniz Information Centre for Economics, pages 100-104.
  See citations under working paper version above.
 8. Klimczuk, Andrzej, 2011. "Strategic Responses on Population Ageing in Regional Policy," EconStor Open Access Articles, ZBW - Leibniz Information Centre for Economics, pages 261-265.
  See citations under working paper version above.
 9. Klimczuk, Andrzej, 2011. "Transfer technologii w kształtowaniu srebrnej gospodarki," EconStor Open Access Articles, ZBW - Leibniz Information Centre for Economics, pages 57-75. See citations under working paper version above.Sorry, no citations of articles recorded.

Books

 1. Klimczuk, Andrzej & Tomczyk, Łukasz, 2015. "Aging in the Social Space," EconStor Books, ZBW - Leibniz Information Centre for Economics, number 126216, March.
  See citations under working paper version above.
 2. Poleszczuk, Jan & Sztop-Rutkowska, Katarzyna & Porankiewicz-Żukowska, Aleksandra & Kiszkiel, Łukasz & Klimczuk, Andrzej & Mejsak, Rafał Julian, 2013. "Samorządowa i obywatelska współpraca transgranicznej w województwie podlaskim," EconStor Books, ZBW - Leibniz Information Centre for Economics, number 88147, March.
  See citations under working paper version above.
 3. Klimczuk, Andrzej, 2012. "Kapitał społeczny ludzi starych na przykładzie mieszkańców miasta Białystok," EconStor Books, ZBW - Leibniz Information Centre for Economics, number 77953, March. See citations under working paper version above.Sorry, no citations of books recorded.

More information

Research fields, statistics, top rankings, if available.

Statistics

Access and download statistics for all items

Rankings

This author is among the top 5% authors according to these criteria:
 1. Number of Works
 2. Number of Distinct Works
 3. Number of Distinct Works, Weighted by Number of Authors

NEP Fields

NEP is an announcement service for new working papers, with a weekly report in each of many fields. This author has had 26 papers announced in NEP. These are the fields, ordered by number of announcements, along with their dates. If the author is listed in the directory of specialists for this field, a link is also provided.
 1. NEP-AGE: Economics of Ageing (11) 2012-07-14 2013-10-25 2013-10-25 2014-09-05 2015-05-16 2015-07-04 2015-07-04 2015-08-30 2016-02-23 2016-09-11 2016-09-11. Author is listed
 2. NEP-TRA: Transition Economics (6) 2012-07-14 2015-02-11 2015-05-16 2015-05-22 2015-07-04 2015-07-11. Author is listed
 3. NEP-MAC: Macroeconomics (5) 2013-08-05 2013-08-31 2013-09-24 2014-12-13 2015-07-11. Author is listed
 4. NEP-CUL: Cultural Economics (4) 2013-10-25 2013-10-25 2015-02-11 2016-03-29
 5. NEP-CIS: Confederation of Independent States (3) 2013-12-06 2015-05-22 2018-03-26
 6. NEP-PPM: Project, Program & Portfolio Management (3) 2015-05-02 2016-03-23 2016-03-29
 7. NEP-URE: Urban & Real Estate Economics (3) 2013-10-25 2013-10-25 2015-07-04
 8. NEP-GER: German Papers (2) 2015-08-30 2018-03-26
 9. NEP-INO: Innovation (2) 2015-05-02 2016-03-23
 10. NEP-CWA: Central & Western Asia (1) 2013-10-25
 11. NEP-HRM: Human Capital & Human Resource Management (1) 2013-10-25
 12. NEP-ICT: Information & Communication Technologies (1) 2016-03-29
 13. NEP-PAY: Payment Systems & Financial Technology (1) 2016-03-29

Corrections

All material on this site has been provided by the respective publishers and authors. You can help correct errors and omissions. For general information on how to correct material on RePEc, see these instructions.

To update listings or check citations waiting for approval, Andrzej Klimczuk should log into the RePEc Author Service.

To make corrections to the bibliographic information of a particular item, find the technical contact on the abstract page of that item. There, details are also given on how to add or correct references and citations.

To link different versions of the same work, where versions have a different title, use this form. Note that if the versions have a very similar title and are in the author's profile, the links will usually be created automatically.

Please note that most corrections can take a couple of weeks to filter through the various RePEc services.

IDEAS is a RePEc service hosted by the Research Division of the Federal Reserve Bank of St. Louis . RePEc uses bibliographic data supplied by the respective publishers.