IDEAS home Printed from https://ideas.repec.org/
MyIDEAS: Login to follow this author

Andrzej Klimczuk

This is information that was supplied by Andrzej Klimczuk in registering through RePEc. If you are Andrzej Klimczuk , you may change this information at the RePEc Author Service. Or if you are not registered and would like to be listed as well, register at the RePEc Author Service. When you register or update your RePEc registration, you may identify the papers and articles you have authored.

Personal Details

First Name:Andrzej
Middle Name:
Last Name:Klimczuk
Suffix:
RePEc Short-ID:pkl107
Email:
Homepage:https://sgh-pl.academia.edu/AndrzejKlimczuk
Postal Address:
Phone:
Location: Warszawa, Poland
Homepage: http://www.sgh.waw.pl/
Email:
Phone: + (48)(22) 49 12 51
Fax: + (48)(22) 49 53 12
Postal: Al. Niepodleglosci 162, 02-554 Warszawa
Handle: RePEc:edi:sgwawpl (more details at EDIRC)
in new window

 1. Klimczuk, Andrzej, 2014. "Pozarządowe agencje zatrudnienia osób niepełnosprawnych - szanse i wyzwania
  [Non-Governmental Employment Agencies for Disabled People - Opportunities and Challenges]
  ," MPRA Paper 59918, University Library of Munich, Germany.
 2. Klimczuk, Andrzej, 2014. "Możliwość i użyteczność moralna kodyfikacji norm etyki zawodowej. Przegląd stanowisk etycznych
  [Possibility and Moral Usefulness of Professional Ethics Standards Codification. Overview of Ethical P
  ," MPRA Paper 57159, University Library of Munich, Germany.
 3. Klimczuk, Andrzej & Klimczuk-Kochańska, Magdalena, 2014. "Outplacement jako sposób ochrony kompetencji pracowników organizacji w warunkach zmiennego otoczenia
  [Outplacement as a Way of Protecting Organization Employees Competencies in a Changing Environme
  ," MPRA Paper 61885, University Library of Munich, Germany.
 4. Klimczuk, Andrzej, 2014. "Podejście umiarkowane w sporze o możliwość i użyteczność moralną kodyfikacji norm etycznych
  [Moderate Position in the Debate on the Moral Possibility and Usefulness of Ethical Standards Codificatio
  ," MPRA Paper 54976, University Library of Munich, Germany.
 5. Klimczuk, Andrzej, 2014. "Barriers to the Development of Creative Industries in Culturally Diverse Region," MPRA Paper 61883, University Library of Munich, Germany.
 6. Klimczuk, Andrzej, 2013. "Koncepcja solidarności pokoleń w krajowej polityce społecznej
  [Concept of Solidarity of Generations in the National Social Policy]
  ," MPRA Paper 58034, University Library of Munich, Germany.
 7. Andrzej, Klimczuk & Magdalena, Klimczuk-Kochańska, 2013. "Influence of Outplacement on the Protection of Workers Competencies," MPRA Paper 50706, University Library of Munich, Germany.
 8. Klimczuk, Andrzej, 2013. "Budowa kapitału społecznego ludzi starych w kontekście polityk aktywizacji i aktywnego starzenia się
  [Building Older People Social Capital in the Context of Activation Policies and Active Ageing]
  ," MPRA Paper 61868, University Library of Munich, Germany.
 9. Andrzej, Klimczuk, 2013. "The Role of Medialabs in Regional Cultural and Innovative Policy," MPRA Paper 50705, University Library of Munich, Germany.
 10. Klimczuk-Kochańska, Magdalena & Klimczuk, Andrzej, 2013. "Outplacement - Barriers and Challenges of Implementation by Small and Medium-Sized Enterprises in Poland," MPRA Paper 49336, University Library of Munich, Germany.
 11. Klimczuk, Andrzej, 2013. "Solidarność pokoleń w perspektywie strategicznej państwa
  [Solidarity between Generations in Strategic Perspective of State]
  ," MPRA Paper 61875, University Library of Munich, Germany.
 12. Klimczuk, Andrzej, 2013. "Medialaby w kontekście solidarności pokoleń i wykluczenia robotycznego
  [Medialabs in the Context of Generations Solidarity and Robotics Divide]
  ," MPRA Paper 61871, University Library of Munich, Germany.
 13. Andrzej, Klimczuk, 2013. "Strategic Responses on Population Ageing in Regional Policy," MPRA Paper 50704, University Library of Munich, Germany.
 14. Klimczuk, Andrzej, 2013. "Przemysły kultury i kreatywne w regionie zróżnicowanym kulturowo. Bariery i wyzwania z perspektywy polityki regionalnej
  [Cultural and creative industries in the culturally diverse region. Barriers
  ," MPRA Paper 61873, University Library of Munich, Germany.
 15. Klimczuk, Andrzej & Sztop-Rutkowska, Katarzyna, 2013. "Regionalne Obserwatorium Kultury w województwie podlaskim - uwarunkowania i planowane kierunki rozwoju
  [Regional Cultural Observatory in the Podlaskie Voivodeship - Conditions and Development Trend
  ," MPRA Paper 61887, University Library of Munich, Germany.
 16. Klimczuk, Andrzej, 2013. "Możliwość i użyteczność moralna kodyfikacji norm etycznych. Przegląd stanowisk etycznych
  [Possibility and Moral Usefulness of Ethical Standards Codification. Overview of Ethical Positions]
  ," MPRA Paper 55539, University Library of Munich, Germany.
 17. Klimczuk, Andrzej, 2013. "Raport Desk Research: samorządowa i obywatelska współpraca transgraniczna w województwie podlaskim. Przegląd literatury i dokumentów strategicznych," EconStor Research Reports 88146, ZBW - German National Library of Economics.
 18. Klimczuk, Andrzej & Marcin, Siedlecki & Paulina, Sadowska & Michał, Sydow, 2013. "Niepubliczne agencje zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Możliwości i dylematy rozwoju w sektorze pozarządowym
  [Non-Public Employment Agencies for Disabled Persons. Opportunities and Dilemmas of D
  ," MPRA Paper 48470, University Library of Munich, Germany.
 19. Poleszczuk, Jan & Sztop-Rutkowska, Katarzyna & Kiszkiel, Łukasz & Klimczuk, Andrzej & Mejsak, Rafał Julian, 2013. "Diagnoza postaw mieszkańców Białegostoku w zakresie tolerancji
  [Diagnosis of attitudes in tolerance of Bialystok residents]
  ," MPRA Paper 50911, University Library of Munich, Germany.
 20. Klimczuk, Andrzej, 2013. "Creative Ageing Policy in Regional Development," MPRA Paper 50703, University Library of Munich, Germany.
 21. Klimczuk, Andrzej, 2013. "Współczesna polityka społeczna wobec niepełnosprawności i osób niepełnosprawnych
  [Contemporary Social Policy Towards Disability and Disabled People]
  ," MPRA Paper 53503, University Library of Munich, Germany.
 22. Klimczuk, Andrzej & Poleszczuk, Jan & Sztop-Rutkowska, Katarzyna & Porankiewicz-Żukowska, Aleksandra & Kiszkiel, Łukasz & Mejsak, Rafał Julian, 2013. "Samorządowa i obywatelska współpraca transgranicznej w województwie podlaskim
  [Local Government and Civic Cross-Border Cooperation in the Podlaskie Voivodeship]
  ," MPRA Paper 51770, University Library of Munich, Germany.
 23. Klimczuk, Andrzej, 2013. "Kreatywne starzenie się. Przykłady zagranicznych i polskich zaleceń i praktyk
  [Creative Ageing. Examples of Foreign and Polish Recommendations and Practices]
  ," MPRA Paper 61869, University Library of Munich, Germany.
 24. Klimczuk, Andrzej, 2013. "Analysis of Intergenerational Policy Models," MPRA Paper 61882, University Library of Munich, Germany.
 25. Klimczuk, Andrzej, 2013. "Srebrna gospodarka w dokumentach strategicznych państwa
  [Silver Economy in the State Strategic Documents]
  ," MPRA Paper 61877, University Library of Munich, Germany.
 26. Klimczuk, Andrzej, 2012. "Społeczeństwo wielokulturowe i srebrna gospodarka. Wielokulturowość w kontekście starzenia się ludności
  [Multicultural Society and Silver Economy. Multiculturalism in the Context of an Ageing Popul
  ," MPRA Paper 61876, University Library of Munich, Germany.
 27. Klimczuk, Andrzej, 2012. "Kapitał społeczny ludzi starych na przykładzie mieszkańców miasta Białystok
  [Social Capital of Old People on the Example of Bialystok Residents]
  ," MPRA Paper 39758, University Library of Munich, Germany.
 28. Klimczuk, Andrzej, 2012. "Supporting the Development of Gerontechnology as Part of Silver Economy Building," MPRA Paper 61886, University Library of Munich, Germany.
 29. Poleszczuk, Jan & Sztop-Rutkowska, Katarzyna & Kiszkiel, Łukasz & Klimczuk, Andrzej & Mejsak, Rafał Julian & Winiecka, Katarzyna, 2012. "Diagnoza partycypacji w kulturze w województwie podlaskim
  [Diagnosis of Participation in Culture in Podlaskie Voivodship]
  ," MPRA Paper 47357, University Library of Munich, Germany.
 30. Klimczuk, Andrzej, 2011. "Nierówności społeczne w kontekście badania kapitału społecznego ludzi starych. Przykład Domu Pomocy Społecznej i Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Białymstoku," MPRA Paper 61872, University Library of Munich, Germany.
 31. Klimczuk, Andrzej, 2011. "Gry komputerowe i branża gier a sztuka komiksowa
  [Computer Games and Games Industry Connections with Comic Art]
  ," MPRA Paper 53501, University Library of Munich, Germany.
 32. Klimczuk, Andrzej, 2011. "Aktywność ekonomiczna ludzi starych w kontekście badań nad kapitałem społecznym na przykładzie mieszkańców Białegostoku
  [Economic Activity of Older People in the Context of Social Capital Research
  ," MPRA Paper 61880, University Library of Munich, Germany.
 33. Klimczuk, Andrzej & Klimczuk-Kochańska, Magdalena, 2011. "Outplacement - odpowiedzialne zwolnienia pracownicze w kontekście rozwoju regionalnego
  [Outplacement - Responsible Redundancies in the Context of Regional Development]
  ," MPRA Paper 61889, University Library of Munich, Germany.
 34. Klimczuk, Andrzej, 2011. "Eksperci i narcyzm kulturowy - próba analizy wzajemnych relacji
  [Experts and Cultural Narcissism - An Attempt to Analyze the Relationship]
  ," MPRA Paper 61884, University Library of Munich, Germany.
 35. Klimczuk, Andrzej, 2011. "Transfer technologii w kształtowaniu srebrnej gospodarki
  [Technology Transfer in Shaping the Silver Economy]
  ," MPRA Paper 53502, University Library of Munich, Germany.
 36. Klimczuk, Andrzej, 2010. "Bariery i perspektywy integracji międzypokoleniowej we współczesnej Polsce
  [Barriers and Prospects of Social Age Integration in Contemporary Poland]
  ," MPRA Paper 53647, University Library of Munich, Germany.
 37. Klimczuk, Andrzej, 2010. "Ludzie starzy o swoim wizerunku w mediach
  [Older People About Their Media Image]
  ," MPRA Paper 61870, University Library of Munich, Germany.
 38. Klimczuk, Andrzej, 2010. "Bezpieczeństwo ludzi starych w kontekście badań nad kapitałem społecznym na przykładzie mieszkańców Białegostoku
  [The safety of elderly people in the context of social capital research - Bialystok
  ," MPRA Paper 61866, University Library of Munich, Germany.
 39. Klimczuk, Andrzej, 2009. "W kreatywnym chaosie. O zróżnicowaniu starości na przykładzie prac społeczności deviantART.com
  [Inventive Chaos: Art Works of Deviantart.com Community as an Example of Ageing Diversity]
  ," MPRA Paper 61878, University Library of Munich, Germany.
 40. Klimczuk, Andrzej, 2009. "Kapitał społeczny Polaków a rozwój społeczno-ekonomiczny
  [Poles Social Capital and Socio-Economic Development]
  ," MPRA Paper 36097, University Library of Munich, Germany.
 41. Klimczuk, Andrzej, 2009. "Zastosowanie koncepcji kapitału społecznego w badaniach ludologicznych. Przykład branży gier komputerowych
  [Application of the Social Capital Concept in Ludology Research: An Example of the Games I
  ," MPRA Paper 36096, University Library of Munich, Germany.
 42. Klimczuk, Andrzej, 2009. "Wiekizm jako przeszkoda w budowie społeczeństwa mądrości
  [Ageism as an Obstacle in Construction of Wisdom Society]
  ," MPRA Paper 61879, University Library of Munich, Germany.
 43. Klimczuk, Andrzej, 2008. "Games 2.0 jako próba konstrukcji społeczno-kulturowego perpetuum mobile
  [Games 2.0 as a Test of Socio-Cultural Perpetuum Mobile Construction]
  ," MPRA Paper 36099, University Library of Munich, Germany.
 44. Klimczuk, Andrzej, 2007. "Drugie Życie, czyli problemy z przedłużaniem rzeczywistości
  [Second Life - problems with the prolongation of reality]
  ," MPRA Paper 36095, University Library of Munich, Germany.
 45. Klimczuk, Andrzej, 2006. "Rozrywkowe skrzywienie - kiedy dokuczliwość społeczna gier komputerowych przekroczy dopuszczalny poziom?
  [Entertainment Curvature - When Social Bothersome of Computer Games Will Cross Acceptable Le
  ," MPRA Paper 36098, University Library of Munich, Germany.
 1. Klimczuk, Andrzej, 2014. "Podejście umiarkowane w sporze o możliwość i użyteczność moralną kodyfikacji norm etycznych (Moderate Position in the Debate on the Moral Possibility and Usefulness of Ethical Standards Codification)," EconStor Open Access Articles, ZBW - German National Library of Economics, pages 47-59.
 2. Klimczuk, Andrzej, 2013. "Współczesna polityka społeczna wobec niepełnosprawności i osób niepełnosprawnych," EconStor Open Access Articles, ZBW - German National Library of Economics, pages 185-200.
 3. Klimczuk, Andrzej & Klimczuk-Kochańska, Magdalena, 2013. "Influence of Outplacement on the Protection of Workers Competencies," EconStor Open Access Articles, ZBW - German National Library of Economics, pages 259-264.
 4. Klimczuk, Andrzej, 2013. "The Role of Medialabs in Regional Cultural and Innovative Policy," EconStor Open Access Articles, ZBW - German National Library of Economics, pages 130-132.
 5. Klimczuk, Andrzej, 2012. "Creative Ageing Policy in Regional Development," EconStor Open Access Articles, ZBW - German National Library of Economics, pages 100-104.
 6. Klimczuk, Andrzej, 2011. "Strategic Responses on Population Ageing in Regional Policy," EconStor Open Access Articles, ZBW - German National Library of Economics, pages 261-265.
 7. Klimczuk, Andrzej, 2011. "Gry komputerowe i branża gier a sztuka komiksowa," EconStor Open Access Articles, ZBW - German National Library of Economics, pages 385-396.
 8. Klimczuk, Andrzej, 2011. "Transfer technologii w kształtowaniu srebrnej gospodarki," EconStor Open Access Articles, ZBW - German National Library of Economics, pages 57-75.
 9. Klimczuk, Andrzej, 2010. "Zastosowanie koncepcji kapitału społecznego w badaniach ludologicznych. Przykład branży gier komputerowych
  [Application of the social capital concept in ludology research. An example of the games i
  ," EconStor Open Access Articles, ZBW - German National Library of Economics, pages 51-59..
 10. Klimczuk, Andrzej, 2008. "Games 2.0 jako próba konstrukcji społeczno-kulturowego perpetuum mobile
  [Games 2.0 as a test of socio-cultural perpetuum mobile construction]
  ," EconStor Open Access Articles, ZBW - German National Library of Economics, pages 177-187.
 1. Poleszczuk, Jan & Sztop-Rutkowska, Katarzyna & Porankiewicz-Żukowska, Aleksandra & Kiszkiel, Łukasz & Klimczuk, Andrzej & Mejsak, Rafał Julian, 2013. "Samorządowa i obywatelska współpraca transgranicznej w województwie podlaskim," EconStor Books, ZBW - German National Library of Economics, number 88147.
 2. Klimczuk, Andrzej, 2012. "Kapitał społeczny ludzi starych na przykładzie mieszkańców miasta Białystok," EconStor Books, ZBW - German National Library of Economics, number 77953.
19 papers by this author were announced in NEP, and specifically in the following field reports (number of papers):
 1. NEP-AGE: Economics of Ageing (4) 2012-07-14 2013-10-25 2013-10-25 2014-09-05
 2. NEP-CIS: Confederation of Independent States (1) 2013-12-06
 3. NEP-CUL: Cultural Economics (3) 2013-10-25 2013-10-25 2015-02-11
 4. NEP-CWA: Central & Western Asia (1) 2013-10-25
 5. NEP-HRM: Human Capital & Human Resource Management (1) 2013-10-25
 6. NEP-MAC: Macroeconomics (4) 2013-08-05 2013-08-31 2013-09-24 2014-12-13
 7. NEP-TRA: Transition Economics (2) 2012-07-14 2015-02-11
 8. NEP-URE: Urban & Real Estate Economics (2) 2013-10-25 2013-10-25
This author is among the top 5% authors according to these criteria:
 1. Number of Distinct Works, Weighted by Number of Authors

Most downloaded item (past 12 months)

Access and download statistics for all items

For general information on how to correct material on RePEc, see these instructions.

To update listings or check citations waiting for approval, Andrzej Klimczuk should log into the RePEc Author Service

To make corrections to the bibliographic information of a particular item, find the technical contact on the abstract page of that item. There, details are also given on how to add or correct references and citations.

To link different versions of the same work, where versions have a different title, use this form. Note that if the versions have a very similar title and are in the author's profile, the links will usually be created automatically.

Please note that most corrections can take a couple of weeks to filter through the various RePEc services.

This information is provided to you by IDEAS at the Research Division of the Federal Reserve Bank of St. Louis using RePEc data.