IDEAS home Printed from https://ideas.repec.org/
MyIDEAS: Log in (now much improved!)

Author Information

These are authors registered with the RePEc Author Service that have claimed to have written paper listed in RePEc during the registration process. Authors ranked among the top 5% are listed in bold. ? signals authors with whom we have lost contact and are seeking a current email address.

Search for registered authors

Type at least three letters from the start of the last (family) name.

all | new | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | lost | non-authors

X

Xabadia, Angels (15) Xie, Li (3) Xu, Lihe (1)
Xavier, Ana (14) Xie, Ru (1) Xu, Liujing (1) ?
Xavier-Oliveira, Emanuel (5) Xie, Taojun (4) Xu, Lixin Colin (107)
Xefteris, Dimitrios (45) Xie, Xin (8) Xu, Mingxin (9)
Xekalaki, Evdokia (30) Xie, Yu (4) Xu, Minya (1)
Xenidis, Yiannis (1) Xie, Yuanyuan (4) Xu, Nan (2)
Xenogiani, Theodora (25) Xie, Zoe (4) Xu, Ning (2)
Xepapadeas, Anastasios (229) Xifré, Ramon (8) Xu, Qiuhua (1)
Xesfingi, Sofia (6) ? Ximénez-de-Embún, Domingo Pérez (14) Xu, Shaofeng (8)
Xia, Jun (4) Xin, Baogui (3) Xu, TengTeng (17)
Xia, Qingjie (17) Xin, Guangyi (1) Xu, Tong (1)
Xia, Tian (33) Xin, Katherine (3) Xu, Wei (18)
Xia, Xiao-Hua (12) Xin, Xian (40) Xu, Weineng (3)
Xiang, Chong (30) Xing, Chunbing (29) Xu, Wenli (8)
Xiang, Guocheng (1) Xing, Victor (4) Xu, Xian (3)
Xiang, Jun (11) Xing, Weibo (3) Xu, Xiaonian (3)
Xiang, Tao (8) Xing, Yuhang (27) Xu, Xinpeng (26)
Xiang, Yi (2) Xing, Yuqing (56) Xu, Xinzhong (14)
Xiao, Erte (44) Xiong, Bo (29) Xu, Yang (2)
Xiao, Jing (8) Xiong, Chenfeng (5) Xu, Yi Daniel (31)
Xiao, Jingliang (3) Xiong, Siyang (14) Xu, Yilan (6)
Xiao, Jun (2) Xiong, Wei (64) Xu, Yilong (5)
Xiao, Junji (9) ? Xiouros, Costas (4) Xu, Ying (6)
Xiao, Qin (20) Xiu, Dacheng (4) Xu, Ying (8)
Xiao, Wei (20) Xu, Bin (23) Xu, Yingfeng (12)
Xiao, Wei (3) Xu, Bing (16) Xu, Yongdeng (21)
Xiao, Yan (11) Xu, Bing (1) Xu, Yongsheng (95)
Xiao, Yan Fei (1) Xu, Chenggang (75) Xu, Zeyu (3)
Xiao, Ying (1) Xu, Dingbo (1) Xu, Zhenhui (15)
Xiao, Yu (2) ? Xu, Dinghai (18) Xu, Zhicheng Phil (5)
Xiao, Zhiguo (11) Xu, Fang (14) Xu, Zhiwei (14)
Xiao, Zhijie (87) Xu, Guo (8) Xu, Zhiying (8) ?
Xiaojun, Zhao (7) Xu, Haiqing (21) Xu, Zhun (3)
Xiarchos, Irene (5) Xu, Hangtian (4) Xue, Jianpo (14) ?
Xie, Chaoping (5) Xu, Jianwei (12) Xue, Licun (32)
Xie, Daniel Danxia (10) Xu, Juanyi (18) Xue, Mei (7)
Xie, Danyang (56) Xu, Jun (2) Xue, Melanie Meng (1)
Xie, Fei (3) Xu, Junyi (1) Xue, Yi (14)
Xie, Feixue (3) Xu, Kai (1) Xue, Yunkui (1)
Xie, Huan (16) Xu, Ke-Li (14)
Xie, Jun (1) Xu, Kuan (44)

all | new | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | lost | non-authors

This information is provided to you by IDEAS at the Research Division of the Federal Reserve Bank of St. Louis using RePEc data.