IDEAS home Printed from https://ideas.repec.org/f/pge298.html
   My authors  Follow this author

Daniela Ventsislavova Georgieva

Personal Details

First Name:Daniela
Middle Name:Ventsislavova
Last Name:Georgieva
Suffix:
RePEc Short-ID:pge298
[This author has chosen not to make the email address public]
http://ibsedu.bg/en

Affiliation

International Business School

Botevgrad, Sofia, Bulgaria
http://www.ibsedu.bg/
RePEc:edi:ibssobg (more details at EDIRC)

Research output

as
Jump to: Working papers Articles

Working papers

 1. Georgieva, Daniela & Bankova, Diyana, 2023. "The role of the financial auditor for the participation of forestry enterprises in global value chains," MPRA Paper 117684, University Library of Munich, Germany, revised 2023.
 2. Georgieva, Daniela & Popova-Terziyska, Radostina, 2023. "Modern marketing communications in the forest sector as a factor to increase the added value in terms of COVID-19," MPRA Paper 117685, University Library of Munich, Germany, revised 2023.
 3. Georgieva, Daniela & Mitkova, Milena & Georgieva, Teodora, 2022. "Глобалните Вериги На Стойността В Селското Стопанство По Примера На Българските Земеделски Производители [Global value chains in agriculture on the example of Bulgarian farmers]," MPRA Paper 115748, University Library of Munich, Germany, revised 2022.
 4. Georgieva, Daniela & Mitkova, Milena, 2022. "Изследване На Същността На Счетоводните Дейности В Контекста На Защитата На Лични Данни [A study of accounting activities in the context of personal data protection]," MPRA Paper 117777, University Library of Munich, Germany, revised 2022.
 5. Georgieva, Daniela, 2022. "Digitization of Bulgarian furniture manufacturers during the COVID-19," MPRA Paper 116029, University Library of Munich, Germany.
 6. Georgieva, Daniela Ventsislavova & Gateva, Nedka & Georgieva, Teodora & Tsakova, Irina & Jukneviciene, Vita, 2022. "Assessing the innovation potential of the furniture industry value chain in Bulgaria," MPRA Paper 113979, University Library of Munich, Germany, revised Aug 2022.
 7. Georgieva, Daniela & Popova-Terziyska, Radostina & Neykov, Nikolay, 2021. "Development of a tool for optimizing the management processes in the field of innovation in the Bulgarian furniture enterprises," MPRA Paper 110745, University Library of Munich, Germany, revised 2021.
 8. Georgieva, Daniela & Bankova, Diyana, 2021. "Security and safety of tourists as a factor for sustainable tourism, based on the example of Bulgarian black sea resorts," MPRA Paper 110345, University Library of Munich, Germany, revised 2021.
 9. Georgieva, Daniela, 2021. "Attitudes, priorities and opportunities for managerial development of female forest professionals and female forest owners in Bulgaria," MPRA Paper 113980, University Library of Munich, Germany, revised Aug 2022.
 10. Georgieva, Daniela, 2021. "A study of hotels' managers and tourists’ attitudes regarding the use of furniture with hidden compartments by hotels in Bulgarian black sea and mountain resorts," MPRA Paper 108374, University Library of Munich, Germany, revised May 2021.
 11. Popova-Terziyska, Radostina & Neykov, Nikolay & Georgieva, Daniela, 2021. "Development of a model for monitoring the needs for innovation in furniture enterprises in Bulgaria," MPRA Paper 110067, University Library of Munich, Germany, revised Oct 2021.
 12. Georgieva, Daniela & Bankova, Diyana, 2021. "Hybrid audit as an innovative approach in the audit practice of forestry," MPRA Paper 113981, University Library of Munich, Germany, revised 2022.
 13. Georgieva, Daniela & Bankova, Diana, 2020. "Problems in audit and reporting in Bulgaria’s forestry," MPRA Paper 103246, University Library of Munich, Germany.
 14. Георгиева, Даниела & Георгиева, Теодора, 2020. "Извършваните От Счетоводителите Дейности И Задачи Като Фактори За Определяне На Необходимите Дигитални Компетенции [Accountants’ work tasks and activities as factors for defining the needed digital," MPRA Paper 104704, University Library of Munich, Germany, revised 2020.
 15. Георгиева, Даниела, 2020. "По Някои Въпроси Относно Непубликуването На Оповестявания За Научноизследователската И Развойна Дейност Като Част От Финансовите Отчети На Български Иновативни Предприятия [On some issues regarding," MPRA Paper 106717, University Library of Munich, Germany, revised 2020.
 16. Georgieva, Daniela & Georgieva, Teodora, 2020. "A study of social policies based on the example of the Bulgarian hotels on the Black Sea coast," MPRA Paper 105291, University Library of Munich, Germany, revised 2020.
 17. Георгиева, Даниела, 2020. "Предизвикателства Пред Отчитането На Научноизследователската И Развойна Дейност В България [Reporting of R&D in Bulgaria - challenges]," MPRA Paper 105321, University Library of Munich, Germany.
 18. Georgieva, Daniela & Georgieva, Teodora, 2020. "Staff-related disclosures as an element of social policies on the model of Bulgarian black sea hotels," MPRA Paper 103391, University Library of Munich, Germany, revised Sep 2020.
 19. Georgieva, Daniela, 2020. "A study of intangible assets disclosure as factor for sustainability: an evidence from Bulgarian furniture enterprises," MPRA Paper 103245, University Library of Munich, Germany.
 20. Георгиева, Даниела, 2020. "Изследване На Дигиталните Умения На Счетоводителите В Качеството Им На Потребители На Информационни И Комуникационни Технологии [Research on the digital skills of accountants as users of informatio," MPRA Paper 104705, University Library of Munich, Germany, revised 2020.
 21. Георгиева, Даниела, 2019. "Счетоводно Отчитане На Разходи За Иновационни Проекти (Основен Курс За Несчетоводители) [Accounting of R&D projects' expenditures (basic course for non-accounting personnel)]," MPRA Paper 97680, University Library of Munich, Germany, revised Aug 2019.
 22. Georgieva, Daniela, 2019. "Digital competences of accountants within the context of the fourth industrial revolution," MPRA Paper 98289, University Library of Munich, Germany, revised 2019.
 23. Georgieva, Daniela & Popova, Radostina, 2019. "Digitisation in forest industry in Bulgaria - state and perspectives," MPRA Paper 96021, University Library of Munich, Germany, revised Jun 2019.
 24. Георгиева, Даниела, 2019. "Дигиталните Компетенции На Счетоводителите В Контекста На Четвъртата Индустриална Революция [Digital competences of accountants within the context of the fourth industrial revolution]," MPRA Paper 98290, University Library of Munich, Germany, revised 2019.
 25. Georgieva, Daniela, 2019. "Мобилност На Студенти В Дистанционна Форма На Обучение По Примера На Международно Висше Бизнес Училище – Ботевград, България [Mobility of students in distance learning programs on the example of In," MPRA Paper 95093, University Library of Munich, Germany, revised 0209.
 26. Georgieva, Daniela, 2019. "Erasmus + (key action 1) mobility of students in distance learning programs. Empirical analysis based on the example of International Business School - Botevgrad, Bulgaria," MPRA Paper 95075, University Library of Munich, Germany.
 27. Георгиева, Даниела, 2019. "Фактори, Които Оказват Въздействие Върху Оповестяванията За Научноизследователска И Развойна Дейност На Български Иновативни Предприятия [Factors that affects research and development disclosure of," MPRA Paper 98752, University Library of Munich, Germany, revised 2019.
 28. Georgieva, Daniela, 2018. "Съдържателни Аспекти На Счетоводната Политика На Сдружения В България От Гледна Точка На Ползвателите На Документа [Content of the accounting policies of Bulgarian non-profit associations from user," MPRA Paper 89377, University Library of Munich, Germany, revised Aug 2018.
 29. Georgieva, Daniela, 2018. "Structure, content and elements of the accounting policies of hotels in Bulgaria," MPRA Paper 99253, University Library of Munich, Germany, revised 2019.
 30. Georgieva, Daniela, 2018. "Capitalization of tangible and intangible assets in non-profit organizations in Bulgaria," MPRA Paper 88655, University Library of Munich, Germany.
 31. Георгиева, Даниела, 2018. "Модел На Счетоводна Политика На Юридическо Лице С Нестопанска Цел По Примера На Сдруженията [A model of accounting policy of non-profit organization: on the example of associations]," MPRA Paper 94168, University Library of Munich, Germany, revised 2018.
 32. Georgieva, Daniela, 2018. "Дълготрайните Материални И Нематериални Активи, И Стоково-Материалните Запаси Като Елементи На Счетоводната Политика На Хотели В България [Intangible and tangible assets, and inventories as element," MPRA Paper 92070, University Library of Munich, Germany, revised Mar 2018.
 33. Георгиева, Даниела, 2017. "Заетост На Жените В Горския Сектор В България И Неговата Конкурентоспособност [Employment of women in the forestry sector in Bulgaria and its competitiveness]," MPRA Paper 105607, University Library of Munich, Germany, revised 2017.
 34. Georgieva, Daniela, 2017. "Достоверното Счетоводно Дефиниране На Научноизследователската И Развойна Дейност [Defining and interpreting the term research and development for accounting purposes]," MPRA Paper 78272, University Library of Munich, Germany.
 35. Georgieva, Daniela, 2017. "Preparation and disclosure of non-financial statement based on the new Bulgarian accountancy act," MPRA Paper 78015, University Library of Munich, Germany.
 36. Georgieva, Daniela & Chobanova, Rossitsa, 2017. "Innovative ideas for improving attractiveness of forestry sector for women (survey results)," MPRA Paper 84193, University Library of Munich, Germany, revised 2017.
 37. Georgieva, Daniela, 2017. "Вербалната Комуникация Като Част От Ключовите Компетенции На Счетоводителите В България [Verbal communication as a key skill in accounting profession in Bulgaria]," MPRA Paper 86377, University Library of Munich, Germany.
 38. Daniela, Georgieva & Rossitsa, Chobanova, 2017. "Women in forestry sector in Bulgaria," MPRA Paper 79440, University Library of Munich, Germany, revised 2017.
 39. Georgieva, Daniela, 2017. "Емпиричен Анализ На Стиловете На Учене На Студенти От Счетоводните Специалности В Международно Висше Бизнес Училище [An empirical analys of learning styles of students from accounting majors in Int," MPRA Paper 80094, University Library of Munich, Germany.
 40. Georgieva, Daniela, 2016. "Възможности За Използването На Интерактивни Методи На Обучение По Счетоводните Дисциплини, Преподавани Във Висшите Учебни Заведения [The possibilities of using interactive teaching methods in accou," MPRA Paper 78035, University Library of Munich, Germany.
 41. Georgieva, Daniela, 2016. "Innovations and Bulgarian business," MPRA Paper 78033, University Library of Munich, Germany.
 42. Georgieva, Daniela, 2015. "Пред-Търговските Обществени Поръчки Като Инструмент За Финансиране На Научноизследователските Дейности На Предприятията В България [Pre-commercial procurement as instrument for funding research and," MPRA Paper 88494, University Library of Munich, Germany.
 43. Georgieva, Daniela, 2015. "Иновациите Като Приоритет На Неправителствения Сектор В България. Потенциал И Възможности [Innovations as a priority of the NGO sector in Bulgaria. Potential and opportunities]," MPRA Paper 78036, University Library of Munich, Germany.
 44. Georgieva, Daniela, 2015. "Перспективи От Използването На Доставки На Развойни Продукти За Предприятията В България [Prospects of using pre-commercial procurement to businesses in Bulgaria]," MPRA Paper 88495, University Library of Munich, Germany.
 45. Georgieva, Daniela Ventsislavova, 2013. "Развитие На Иновационната Теория От Края На Xviii В. До Началото На Xxi В [Development of innovative theories from the end of 18th. century to the beginning of the 21th. century]," MPRA Paper 81900, University Library of Munich, Germany.

Articles

 1. Radostina Popova-Terziyska & Daniela Ventsislavova Georgieva & Nikolay Neykov, 2023. "Needed Support for Female Private Forest Owners (Some Results of a Survey of Danube Countries)," Economic Studies journal, Bulgarian Academy of Sciences - Economic Research Institute, issue 1, pages 164-179.
 2. Даниела Георгиева, 2020. "Научноизследователската И Развойна Дейност Като Част От Оповестяванията Към Финансовите Отчети На Български Иновативни Предприятия," Business Management, D. A. Tsenov Academy of Economics, Svishtov, Bulgaria, issue 3 Year 20, pages 5-19.
 3. Daniela Georgieva, 2020. "R&D Disclosures as Part of the Financial Statements of Bulgarian Innovative Companies," Business Management, D. A. Tsenov Academy of Economics, Svishtov, Bulgaria, issue 3 Year 20, pages 5-17.
 4. Daniela GEORGIEVA, 2019. "Digital Competences Of Accountants Within The Context Of The Fourth Industrial Revolution," Economics 21, D. A. Tsenov Academy of Economics, Svishtov, Bulgaria, issue 2 Year 20, pages 34-58.
 5. Даниела Георгиева, 2019. "Дигиталните Компетенции На Счетоводителите В Контекста На Четвъртата Индустриална Революция," Economics 21, D. A. Tsenov Academy of Economics, Svishtov, Bulgaria, issue 2 Year 20, pages 37-63.

Citations

Many of the citations below have been collected in an experimental project, CitEc, where a more detailed citation analysis can be found. These are citations from works listed in RePEc that could be analyzed mechanically. So far, only a minority of all works could be analyzed. See under "Corrections" how you can help improve the citation analysis.

Working papers

 1. Georgieva, Daniela, 2022. "Digitization of Bulgarian furniture manufacturers during the COVID-19," MPRA Paper 116029, University Library of Munich, Germany.

  Cited by:

  1. Daniela Ventsislavova Georgieva & Nikolay Neykov & Andreja Pirc Barčić & Petar Ćurić & Kristina Klarić, 2023. "Participation of Bulgarian Furniture Manufacturing in Global and Local Value Chains as a Factor Supporting Their Innovation Activities," Sustainability, MDPI, vol. 15(17), pages 1-15, September.

 2. Georgieva, Daniela & Bankova, Diyana, 2021. "Security and safety of tourists as a factor for sustainable tourism, based on the example of Bulgarian black sea resorts," MPRA Paper 110345, University Library of Munich, Germany, revised 2021.

  Cited by:

  1. Georgieva, Daniela, 2021. "A study of hotels' managers and tourists’ attitudes regarding the use of furniture with hidden compartments by hotels in Bulgarian black sea and mountain resorts," MPRA Paper 108374, University Library of Munich, Germany, revised May 2021.
  2. Георгиева, Даниела, 2021. "Изследване На Мнението На Туристи В К.К. Албена Относно Използването На Мебели С Тайни Отделения В Хотелските Стаи, Като Алтрнативна Форма На Защита На Вещите И Ценностите Им [A survey regarding th," MPRA Paper 111000, University Library of Munich, Germany, revised 2021.

 3. Georgieva, Daniela, 2021. "A study of hotels' managers and tourists’ attitudes regarding the use of furniture with hidden compartments by hotels in Bulgarian black sea and mountain resorts," MPRA Paper 108374, University Library of Munich, Germany, revised May 2021.

  Cited by:

  1. Георгиева, Даниела, 2021. "Изследване На Мнението На Туристи В К.К. Албена Относно Използването На Мебели С Тайни Отделения В Хотелските Стаи, Като Алтрнативна Форма На Защита На Вещите И Ценностите Им [A survey regarding th," MPRA Paper 111000, University Library of Munich, Germany, revised 2021.

 4. Georgieva, Daniela, 2020. "A study of intangible assets disclosure as factor for sustainability: an evidence from Bulgarian furniture enterprises," MPRA Paper 103245, University Library of Munich, Germany.

  Cited by:

  1. Georgieva, Daniela & Popova-Terziyska, Radostina & Neykov, Nikolay, 2021. "Development of a tool for optimizing the management processes in the field of innovation in the Bulgarian furniture enterprises," MPRA Paper 110745, University Library of Munich, Germany, revised 2021.
  2. Georgieva, Daniela & Georgieva, Teodora, 2020. "Staff-related disclosures as an element of social policies on the model of Bulgarian black sea hotels," MPRA Paper 103391, University Library of Munich, Germany, revised Sep 2020.
  3. Popova-Terziyska, Radostina & Neykov, Nikolay & Georgieva, Daniela, 2021. "Development of a model for monitoring the needs for innovation in furniture enterprises in Bulgaria," MPRA Paper 110067, University Library of Munich, Germany, revised Oct 2021.

 5. Georgieva, Daniela & Popova, Radostina, 2019. "Digitisation in forest industry in Bulgaria - state and perspectives," MPRA Paper 96021, University Library of Munich, Germany, revised Jun 2019.

  Cited by:

  1. Georgieva, Daniela & Popova-Terziyska, Radostina & Neykov, Nikolay, 2021. "Development of a tool for optimizing the management processes in the field of innovation in the Bulgarian furniture enterprises," MPRA Paper 110745, University Library of Munich, Germany, revised 2021.
  2. Popova-Terziyska, Radostina & Neykov, Nikolay & Georgieva, Daniela, 2021. "Development of a model for monitoring the needs for innovation in furniture enterprises in Bulgaria," MPRA Paper 110067, University Library of Munich, Germany, revised Oct 2021.
  3. Aida Kamišalić & Martina Šestak & Tina Beranič, 2020. "Supporting the Sustainability of Natural Fiber-Based Value Chains of SMEs through Digitalization," Sustainability, MDPI, vol. 12(19), pages 1-20, October.
  4. Georgieva, Daniela, 2020. "A study of intangible assets disclosure as factor for sustainability: an evidence from Bulgarian furniture enterprises," MPRA Paper 103245, University Library of Munich, Germany.

 6. Daniela, Georgieva & Rossitsa, Chobanova, 2017. "Women in forestry sector in Bulgaria," MPRA Paper 79440, University Library of Munich, Germany, revised 2017.

  Cited by:

  1. Георгиева, Даниела, 2021. "Заетост На Жените В Горския Сектор В Държави-Членки На Ес По Дунавския Регион [Employment of women in the forestry sector in the EU member states of the Danube region]," MPRA Paper 112233, University Library of Munich, Germany, revised 2021.
  2. Georgieva, Daniela & Chobanova, Rossitsa, 2017. "Innovative ideas for improving attractiveness of forestry sector for women (survey results)," MPRA Paper 84193, University Library of Munich, Germany, revised 2017.
  3. Georgieva, Daniela, 2021. "Attitudes, priorities and opportunities for managerial development of female forest professionals and female forest owners in Bulgaria," MPRA Paper 113980, University Library of Munich, Germany, revised Aug 2022.

Articles

 1. Daniela Georgieva, 2020. "R&D Disclosures as Part of the Financial Statements of Bulgarian Innovative Companies," Business Management, D. A. Tsenov Academy of Economics, Svishtov, Bulgaria, issue 3 Year 20, pages 5-17.

  Cited by:

  1. Георгиева, Даниела, 2020. "Предизвикателства Пред Отчитането На Научноизследователската И Развойна Дейност В България [Reporting of R&D in Bulgaria - challenges]," MPRA Paper 105321, University Library of Munich, Germany.

More information

Research fields, statistics, top rankings, if available.

Statistics

Access and download statistics for all items

Co-authorship network on CollEc

NEP Fields

NEP is an announcement service for new working papers, with a weekly report in each of many fields. This author has had 31 papers announced in NEP. These are the fields, ordered by number of announcements, along with their dates. If the author is listed in the directory of specialists for this field, a link is also provided.
 1. NEP-ACC: Accounting and Auditing (21) 2017-04-16 2017-04-16 2017-04-16 2017-07-16 2018-05-21 2018-10-01 2018-11-05 2019-02-18 2019-06-24 2020-01-27 2020-02-10 2020-02-10 2020-10-19 2020-11-02 2021-01-25 2021-02-01 2021-04-05 2021-11-15 2022-09-05 2023-07-24 2023-07-31. Author is listed
 2. NEP-TRA: Transition Economics (9) 2017-04-16 2018-10-01 2018-11-05 2019-02-18 2019-09-23 2020-11-02 2021-02-01 2021-10-18 2021-11-15. Author is listed
 3. NEP-TUR: Tourism Economics (4) 2020-10-19 2021-02-01 2021-07-12 2021-11-15
 4. NEP-CSE: Economics of Strategic Management (3) 2021-10-18 2021-12-06 2022-09-05
 5. NEP-ENV: Environmental Economics (3) 2021-11-15 2022-09-05 2022-09-05
 6. NEP-AGR: Agricultural Economics (2) 2019-09-23 2019-12-09
 7. NEP-ICT: Information and Communication Technologies (2) 2019-09-23 2019-12-09
 8. NEP-ORE: Operations Research (2) 2021-11-15 2021-12-06
 9. NEP-SBM: Small Business Management (2) 2021-10-18 2022-09-05
 10. NEP-DCM: Discrete Choice Models (1) 2017-06-04
 11. NEP-INO: Innovation (1) 2017-04-16
 12. NEP-INT: International Trade (1) 2022-09-05
 13. NEP-INV: Investment (1) 2023-07-31
 14. NEP-KNM: Knowledge Management and Knowledge Economy (1) 2020-02-10
 15. NEP-LAW: Law and Economics (1) 2021-11-15
 16. NEP-MAC: Macroeconomics (1) 2023-07-31
 17. NEP-PAY: Payment Systems and Financial Technology (1) 2019-12-09
 18. NEP-URE: Urban and Real Estate Economics (1) 2019-07-29

Corrections

All material on this site has been provided by the respective publishers and authors. You can help correct errors and omissions. For general information on how to correct material on RePEc, see these instructions.

To update listings or check citations waiting for approval, Daniela Ventsislavova Georgieva should log into the RePEc Author Service.

To make corrections to the bibliographic information of a particular item, find the technical contact on the abstract page of that item. There, details are also given on how to add or correct references and citations.

To link different versions of the same work, where versions have a different title, use this form. Note that if the versions have a very similar title and are in the author's profile, the links will usually be created automatically.

Please note that most corrections can take a couple of weeks to filter through the various RePEc services.

IDEAS is a RePEc service. RePEc uses bibliographic data supplied by the respective publishers.