IDEAS home Printed from https://ideas.repec.org/
MyIDEAS: Log in (now much improved!) to follow this author

Krzysztof Wach

This is information that was supplied by Krzysztof Wach in registering through RePEc. If you are Krzysztof Wach, you may change this information at the RePEc Author Service. Or if you are not registered and would like to be listed as well, register at the RePEc Author Service. When you register or update your RePEc registration, you may identify the papers and articles you have authored.

Personal Details

First Name:Krzysztof
Middle Name:
Last Name:Wach
Suffix:
RePEc Short-ID:pwa500
http://www.wach.uek.krakow.pl
Cracow University of Economics ul. Rakowicka 27 31-510 Kraków Poland
+48 12 293 5376
Kraków, Poland
http://www.uek.krakow.pl/

: (012) 616-72-00
(012) 412-06-28
Kraków, ul. Rakowicka 27
RePEc:edi:aekrapl (more details at EDIRC)
in new window
 1. Wach, Krzysztof, 2011. "Managing international business: case of Poland (chapter 4)," MPRA Paper 31589, University Library of Munich, Germany.
 2. Surdej, Aleksander & Wach, Krzysztof, 2010. "Succession planning in Polish family business. An exploratory investigation (chapter 4)," MPRA Paper 31609, University Library of Munich, Germany.
 3. Wach, Krzysztof, 2010. "Ewolucja europejskiej polityki wspierania przedsiębiorczości w latach 1973-2013
  [Evolution of European Policy in favour of Entrepreneurship in the years 1973-2013]
  ," MPRA Paper 31634, University Library of Munich, Germany.
 4. Wach, Krzysztof, 2010. "Analiza otoczenia przedsiębiorstwa w szkołach i koncepcjach zarządzania
  [An Analysis of Business Environment in Different Theories of Organisation and Management]
  ," MPRA Paper 31670, University Library of Munich, Germany.
 5. Wach, Krzysztof, 2010. "Support for Business Succession in the European Union," MPRA Paper 31399, University Library of Munich, Germany.
 6. Wach, Krzysztof, 2010. "Kierunki ewolucji polityki Unii Europejskiej na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw i przedsiębiorczości
  [Evolutionary Directions of the European Union Policy in favour of Small and Medium-Size
  ," MPRA Paper 31756, University Library of Munich, Germany.
 7. Najda-Janoszkoa, Marta & Wach, Krzysztof, 2010. "Międzynarodowe powiązania kooperacyjne małopolskich przedsiębiorstw w procesie europejskiej integracji gospodarczej
  [International cooperation among firms in Małopolska Voivodship in the process of
  ," MPRA Paper 31671, University Library of Munich, Germany.
 8. Surdej, Aleksander & Wach, Krzysztof, 2010. "Succession scenarios in Polish family firms. Empirical Study (Chapter 8)," MPRA Paper 31605, University Library of Munich, Germany.
 9. Wach, Krzysztof, 2010. "Menedżerska percepcja zmian w otoczeniu konkurencyjnym przedsiębiorstw w procesie europejskiej integracji gospodarczej
  [Managerial perception of changes in the competitive environment in the proces
  ," MPRA Paper 31672, University Library of Munich, Germany.
 10. Ubreziová, Iveta & Wach, Krzysztof, 2010. "Role of small and medium-sized enterprises in economies of Poland and Slovakia - comparative analysis," MPRA Paper 31594, University Library of Munich, Germany.
 11. Wach, Krzysztof, 2010. "Wokół pojęcia europeizacji
  [On the Europeanisation]
  ," MPRA Paper 31754, University Library of Munich, Germany.
 12. Wach, Krzysztof, 2010. "Regional context of small and medium-sized enterprises' development. case study of southern Poland," MPRA Paper 31481, University Library of Munich, Germany.
 13. Wach, Krzysztof, 2010. "Od człowieka racjonalnego do emocjonalnego. Zmiana paradygmatu nauk ekonomicznych
  [From a Rational to an Emotional Human Being. The Change of the Paradigm in Economic Sciences]
  ," MPRA Paper 31610, University Library of Munich, Germany.
 14. Wach, Krzysztof, 2009. "Wymiary europeizacji i jej kontekst
  [The dimensions of Europeanisation and its context]
  ," MPRA Paper 31667, University Library of Munich, Germany.
 15. Wach, Krzysztof, 2009. "Polityka Unii Europejskiej na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw na lata 2007-2013
  [European Union Policy in favour of Small and Medium-Sized Enterprises in the years 2007-2013]
  ," MPRA Paper 31619, University Library of Munich, Germany.
 16. Jerschina, Jan & Wach, Krzysztof & Beźnic, Szymon & Fulbiszewska, Mariola & Lalik-Budzewska, Dominika & Lesińska, Elżbieta & Pytliński, Łukasz, 2009. "Ocena transferu wiedzy i powiązań sfery B+R oraz instytucji otoczenia biznesu z przedsiębiorstwami w województwie małopolskim w 2009 roku. Raport końcowy
  [Evaluation of Knowledge Transfer and Links
  ," MPRA Paper 31516, University Library of Munich, Germany.
 17. Ubreziová, Iveta & Wach, Krzysztof & Majorová, Martina, 2008. "Development of small business sector in Slovakia in years 1993-2006," MPRA Paper 31511, University Library of Munich, Germany.
 18. Wach, Krzysztof, 2008. "Empiryczna analiza konkurencyjności małopolskich przedsiębiorstw w procesie integracji europejskiej
  [Empirical Analysis of Małopolska Enterprises’ Ccompetitiveness in the Process of European Integr
  ," MPRA Paper 31599, University Library of Munich, Germany.
 19. Wach, Krzysztof, 2008. "Identyfikacja i strukturalizacja cech otoczenia przedsiębiorstwa
  [Identiofication and Structuralization of Company External Environemnt Dimensions]
  ," MPRA Paper 31639, University Library of Munich, Germany.
 20. Wach, Krzysztof, 2008. "Europeizacja działalności gospodarczej po akcesji Polski do Unii Europejskiej
  [Europeanisation of Business Activities after the Accession of Poland to the European Union]
  ," MPRA Paper 31633, University Library of Munich, Germany.
 21. Wach, Krzysztof, 2008. "Impact of the regional business environment on the development of small and medium-sized enterprises in Southern Poland," MPRA Paper 31488, University Library of Munich, Germany.
 22. Wach, Krzysztof, 2008. "Elastyczność działania małopolskich przedsiębiorstw w procesie europejskiej integracji gospodarczej
  [Malopolska Region Firms Flexibility in the Process of European Economic Integration]
  ," MPRA Paper 31632, University Library of Munich, Germany.
 23. Ubrežiová, Iveta & Wach, Krzysztof & Horváthová, Jarmila, 2008. "Entrepreneurship in small and medium-sized enterprises: Comparative study between Slovakia and Poland for the years 2001-2007," MPRA Paper 31507, University Library of Munich, Germany.
 24. Wach, Krzysztof, 2008. "Działalność eksportowa małopolskich przedsiębiorstw w procesie europejskiej integracji gospodarczej
  [Export Activities of Małopolskie Voivodeship Enterprises in the Process of European Economic Int
  ," MPRA Paper 31598, University Library of Munich, Germany.
 25. Sieja, Marek & Wach, Krzysztof, 2008. "Implementacja algorytmów ewolucyjnych w gospodarce opartej na wiedzy
  [Implementation of Evolutionary Algorithms in the Knowledge-Based Economy]
  ," MPRA Paper 31620, University Library of Munich, Germany.
 26. Wach, Krzysztof, 2007. "Managerial perception of regional small business environment in southern Poland," MPRA Paper 31663, University Library of Munich, Germany.
 27. Wach, Krzysztof, 2007. "Inicjatywy lokalne na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw
  [Local Initiatives in favour of Small and Medium-Sized Enterprises]
  ," MPRA Paper 31647, University Library of Munich, Germany.
 28. Wach, Krzysztof, 2007. "Swoboda przedsiębiorczości w Unii Europejskiej
  [European Freedom of Establishing]
  ," MPRA Paper 31656, University Library of Munich, Germany.
 29. Wach, Krzysztof, 2007. "Europejska swoboda przepływu pracowników
  [European Freedom of Movement for Workers]
  ," MPRA Paper 31657, University Library of Munich, Germany.
 30. Wach, Krzysztof, 2007. "Regional social mobility as a factor affecting small and medium-sized enterprises’ development," MPRA Paper 31600, University Library of Munich, Germany.
 31. Wach, Krzysztof, 2007. "Regional barriers and stimuli of SMEs development in southern Poland," MPRA Paper 31662, University Library of Munich, Germany.
 32. Wach, Krzysztof, 2007. "Chłonność rynku lokalnego a rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w świetle badań empirycznych
  [Local Market Readiness and Small and Medium-Sized Enterprises' Development. An Empirical Investiga
  ," MPRA Paper 31596, University Library of Munich, Germany.
 33. Wach, Krzysztof, 2007. "Impact of the accession to the European Union on Polish enterprises development," MPRA Paper 31661, University Library of Munich, Germany.
 34. Czaja, Izabela & Wach, Krzysztof, 2007. "Zmiany obrotów handlu zagranicznego Polski przed akcesją i po akcesji do Unii Europejskiej
  [Changes in Poland’s foreign trade turnover before and after accession to the European Union]
  ," MPRA Paper 31675, University Library of Munich, Germany.
 35. Wach, Krzysztof, 2007. "Comparative analysis of working conditions in the European Union Member States," MPRA Paper 31506, University Library of Munich, Germany.
 36. Wach, Krzysztof, 2007. "Wsparcie finansowe rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw
  [Financial support for small and medium-sized enterprises' development]
  ," MPRA Paper 31650, University Library of Munich, Germany.
 37. Wach, Krzysztof, 2007. "Kształtowanie postaw przedsiębiorczych w programach nauczania. Stan obecny i proponowane kierunki zmian," MPRA Paper 31651, University Library of Munich, Germany.
 38. Wach, Krzysztof, 2007. "Regionalne wsparcie finansowe małych i średnich przedsiębiorstw. Empiryczna analiza porównawcza Małopolski i Śląska
  [Regional Finacial Support for Small and Medium-Sized Enterprises. Empirical Comp
  ," MPRA Paper 31648, University Library of Munich, Germany.
 39. Wach, Krzysztof, 2007. "Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw a parametry demograficzne przedsiębiorstw i przedsiębiorców
  [The development of small and medium-sized enterprises and the demographic parameters of enterpr
  ," MPRA Paper 31673, University Library of Munich, Germany.
 40. Wach, Krzysztof, 2006. "Otoczenie biznesu a fazy rozwoju małych i średnich przedsiebiorstw
  [The business environment and phases of development of small and medium-sized enterprises]
  ," MPRA Paper 31676, University Library of Munich, Germany.
 41. Wach, Krzysztof, 2006. "Mezootoczenie małych i średnich przedsiębiorstw w ujęciu czynnikowym
  [Mezienvironment of small and medium-sized enterprises from a factors perspective]
  ," MPRA Paper 31674, University Library of Munich, Germany.
 42. Wach, Krzysztof, 2004. "Nowe kryteria klasyfikacji małego i średniego przedsiębiorstwa w ustawodawstwie unijnym
  [New Classification Criteria of a Small and Medium-Sized Enterprise in the European Union Legislation]
  ," MPRA Paper 31654, University Library of Munich, Germany.
 43. Morawczyński, Rafał & Wach, Krzysztof, 2004. "Does Polish foreign trade impact employment? Empirical investigation," MPRA Paper 31659, University Library of Munich, Germany.
 44. Wach, Krzysztof, 2003. "Global product as a result of globalization process," MPRA Paper 31660, University Library of Munich, Germany.
 45. Wach, Krzysztof, 2003. "Produkt globalny jako jeden z efektów procesu globalizacji
  [Global Product as One of the Outcomes of Globalization Process]
  ," MPRA Paper 31655, University Library of Munich, Germany.
 46. Wach, Krzysztof, 2002. "Współpraca małych i średnich przedsiębiorstw z ośrodkami naukowo-badawczymi na przykładzie Krakowskiego Parku Technologicznego
  [Co-operation of small and medium-sized enterprises with research and
  ," MPRA Paper 31677, University Library of Munich, Germany.
 1. Wach Krzysztof, 2015. "Familiness and Born Globals: Rapid Internationalisation among Polish Family Firms," Journal of Intercultural Management, De Gruyter Open, vol. 6(3), pages 177-186, September.
 2. Daszkiewicz Nelly & Wach Krzysztof, 2014. "Motives for Going International and Entry Modes of Family Firms in Poland," Journal of Intercultural Management, De Gruyter Open, vol. 6(2), pages 5-18, April.
 3. Krzysztof Wach & Iveta Ubrežiová & Elena Horská, 2008. "Foreign Trade In Poland And Slovakia In The Process Of European Economic Integration," JOURNAL STUDIA UNIVERSITATIS BABES-BOLYAI NEGOTIA, Babes-Bolyai University, Faculty of Business.
 4. Ubreziová Iveta & Wach Krzysztof & Majorová Martina, 2008. "Development of Small Business Sector in Slovakia in 1993-2006," Folia Oeconomica Stetinensia, De Gruyter Open, vol. 7(1), pages 144-162, January.
 5. Agnieszka Pichur & Krzysztof Wach, 2007. "Influence Of The European Enlargement Process On Entrepreneurship In Poland," JOURNAL STUDIA UNIVERSITATIS BABES-BOLYAI NEGOTIA, Babes-Bolyai University, Faculty of Business.
 6. Marta Najda & Krzysztof Wach, 2005. "Impact of integrated European business environment on SMEs cooperation strategies," Ekonomia journal, Faculty of Economic Sciences, University of Warsaw, vol. 17.

Most cited item

Most downloaded item (past 12 months)

Access and download statistics for all items

For general information on how to correct material on RePEc, see these instructions.

To update listings or check citations waiting for approval, Krzysztof Wach should log into the RePEc Author Service

To make corrections to the bibliographic information of a particular item, find the technical contact on the abstract page of that item. There, details are also given on how to add or correct references and citations.

To link different versions of the same work, where versions have a different title, use this form. Note that if the versions have a very similar title and are in the author's profile, the links will usually be created automatically.

Please note that most corrections can take a couple of weeks to filter through the various RePEc services.

This information is provided to you by IDEAS at the Research Division of the Federal Reserve Bank of St. Louis using RePEc data.