IDEAS home Printed from https://ideas.repec.org/d/feftulv.html
 

Publications

by members of

Ingenerekonomikas Fakultāte
Rīgas Tehniskā Universitāte
Rīga, Latvia

(Faculty of Engineering Economics, Riga Technical University)

These are publications listed in RePEc written by members of the above institution who are registered with the RePEc Author Service. Thus this compiles the works all those currently affiliated with this institution, not those affilated at the time of publication. List of registered members. Register yourself. Citation analysis. This page is updated in the first days of each month.
| Working papers |

Working papers

2010

 1. Skribans, Valerijs, 2010. "Разработка Модели Макроэкономического Равновесия С Использованием Метода Системной Динамики
  [Development of Macroeconomic Equilibrium Model with the System Dynamics Method]
  ," MPRA Paper 22716, University Library of Munich, Germany.
 2. Skribans, Valerijs, 2010. "Модель Жилищного Строительства В Постсоциалистических Странах На Примере Латвии
  [Housing model in the post socialistic countries on the example of Latvia]
  ," MPRA Paper 22229, University Library of Munich, Germany.
 3. Skribans, Valerijs, 2010. "Latvijas energosektora sistēmdinamikas prognozēšanas modeļa izstrāde
  [System dynamic model development for the Latvian energy sector]
  ," MPRA Paper 23666, University Library of Munich, Germany.

2009

 1. Skribans, Valerijs, 2009. "Modelling crediting volume by using the system dynamic method," MPRA Paper 16353, University Library of Munich, Germany.
 2. Kalniņš, Juris Roberts & Skribans, Valerijs & Ozoliņš, Gints, 2009. "Lauksaimniecības nozares stratēģiskās attīstības sistēmdinamikas modelēšana
  [System Dynamic Modelling of the Strategic Development of Agriculture]
  ," MPRA Paper 19139, University Library of Munich, Germany.
 3. Skribans, Valerijs, 2009. "Krīzes un 2009. gada nodokļu politikas izmaiņu ietekme uz Latvijas ekonomiku
  [Influence of the Crisis and 2009 Tax Policy Changes on the Latvian Economy]
  ," MPRA Paper 19141, University Library of Munich, Germany.
 4. Skribans, Valerijs, 2009. "Влияние Трудовой Эмиграции На Рынок Труда В Латвии
  [Influence of Labour Migration on Latvia's Labour Market]
  ," MPRA Paper 18771, University Library of Munich, Germany.
 5. Skribans, Valerijs, 2009. "Latvian and Europe construction comparison: stability and reasons of crisis," MPRA Paper 16370, University Library of Munich, Germany.
 6. Skribans, Valerijs, 2009. "Influence Of Labour Migration On Latvia’s Labour Market," MPRA Paper 16596, University Library of Munich, Germany.
 7. Skribans, Valerijs, 2009. "Latvijas būvniecības industrijas resursu problēmas vienotā Eiropā
  [Latvian building industry resources problems in European Union]
  ," MPRA Paper 20392, University Library of Munich, Germany.
 8. Skribans, Valerijs, 2009. "Būvniecības nozares prognozēšanas modelis
  [Construction branch forecasting model]
  ," MPRA Paper 20393, University Library of Munich, Germany, revised 2009.

2008

 1. Skribans, Valerijs, 2008. "Jauna produkta ievešanas tirgū modelēšana, izmantojot sistēmdinamikas metodi
  [Modelling of the new product introduction into market, using system dynamics method]
  ," MPRA Paper 16354, University Library of Munich, Germany.
 2. Skribans, V. & Počs, R., 2008. "Latvijas būvniecības nozares attīstības prognozēšanas modelis
  [Latvian construction branch development forecasting model]
  ," MPRA Paper 16355, University Library of Munich, Germany.

2007

 1. Skribans, Valerijs, 2007. "Ekonomisko un vadības profesiju darba apmaksas tirgus konjuktūra Latvijā
  [Salary conjuncture of economic and management professions experts in Latvia]
  ," MPRA Paper 16384, University Library of Munich, Germany.

2003

 1. Skribans, Valerijs, 2003. "Construction demand: a model of research and forecast for Latvia from 2002 to 2025," MPRA Paper 16366, University Library of Munich, Germany.

2002

 1. Skribans, V., 2002. "Prognozēšanas metodes uzņēmējdarbībā
  [Business forecasting methods]
  ," MPRA Paper 16360, University Library of Munich, Germany.
 2. Skribans, Valerijs, 2002. "Būvnozares prognozēšanas modelis un tā izstrādāšanas metodika
  [Construction industry forecasting model and it development method]
  ," MPRA Paper 16364, University Library of Munich, Germany.
 3. Skribans, Valerijs, 2002. "Construction industry forecasting model," MPRA Paper 16365, University Library of Munich, Germany.

2001

 1. Skribans, Valerijs, 2001. "Būvniecības tirgus novērtēšana jaunās ekonomikas apstākļos
  [Construction economy analysis in the new economic]
  ," MPRA Paper 16363, University Library of Munich, Germany.
 2. Skribans, V., 2001. "Jaunā ekonomika un jaunie tirgi: pamatprincipi un veidošanās problēmas
  [The new economic and new markets: general principles and developing problems]
  ," MPRA Paper 16362, University Library of Munich, Germany.

2000

 1. Skribans, V., 2000. "Būvmateriālu ražošanas un būvniecību ietekmējošie faktori Latvijā
  [Construction materials and construction influential factors in Latvia]
  ," MPRA Paper 16357, University Library of Munich, Germany.

IDEAS is a RePEc service hosted by the Research Division of the Federal Reserve Bank of St. Louis . RePEc uses bibliographic data supplied by the respective publishers.